Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za uspješne učenike, studente i sportiste

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na osnovu člana 4. Odluke o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 2/19), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzle, dana 06.03.2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle

Upućuje se Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle (u daljem tekstu Nagrada) učenicima, studentima i sportistima sa područja grada Tuzle, koji su ostvarili natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prijavnim obrascem, možete preuzeti sa web stranice Grada Tuzla (http://grad.tuzla.ba)