Grad Tuzla: Objavljen poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Grad Tuzla obavijestio je zainteresovane da će Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle, u skladu sa članom 6 Odluke o načinu provođenja javne rasprave Gradonačelnika Grada Tuzle  26.11.2019.godine u 10 sati održati Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu, u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite.