Grad Tuzla: Objavljena lista kandidata za subvencionisanje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencionisanje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih Grada Tuzla objavila je Preliminarnu rang listu kandidata za subvencionisanje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Sredstva će dobiti 21 mlada osoba.

Nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora na Preliminarnu rang listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji za raspodjela sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, putem Prvostepene komisije za raspodjela sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, poštom na adresu Ulica ZAVNOBiH-a broj 11, 75000 Tuzla ili direktno putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grada Tuzla.

Preliminarnu rang listu možete pogledati OVDJE.