Grad Tuzla: Objavljena lista o odabiru projekata sportskih organizacija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla objavila je Listu o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama sa budžetske pozicije ”Grantovi neprofitnim organizacijama – sport”. U Budžetu je za ove namjene planirano 35 hiljada KM.

Listu o odabiru projekata utvrdila je Komisija za ocjenu i odabir projekata neprofitnih organizacija imenovana nakon provedenog postupka u skladu sa Odlukom o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji.

Listu o odabiru projekata možete pogledati OVDJE.