Grad Tuzla: Produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
  • Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, obavještavaju zainteresirane osobe iz Tuzle da je produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu u gradu Tuzla, kroz projekat podržan od  Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
  • Rok za prijavu po ovom Javnom pozivu produžen je do marta 2020. godine.
  • Prijave na ovaj Javni poziv mogu se predati lično u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u glavnoj zgradi Gradske uprave Tuzla ili putem pošte na adresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, sa naznakom: ‘Prijava na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu. -Ne otvarati-.’
  • Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom prebivališta u gradu Tuzli.
  • Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 35 godina) i žene.

CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji grada Tuzle, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Tuzla. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta.

Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Tuzla je 25.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana, prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške poduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške preduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zaintersiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci poduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije poduzetništva.

  • Cijeli tekst Javnog poziva, dodatne informacije o Programu, kao i Formular za apliciranje moguće je preuzeti na web sajtovima Grada Tuzla (grad.tuzla.ba) i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org), kao i u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) i Uredu za poduzetnike, u glavnoj zgradi Gradske uprave Tuzla.