Grad Tuzla u pregovoru sa bankama: Kreditiranje mjera smanjenja aerozagađenja 2019.

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, prije objave trenutno aktuelnog trećeg po redu Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini svim bankama koje egzistiraju i posluju na području grada Tuzle uputila je obavijest u cilju informisanja o aktivnostima Grada Tuzla na sufinansiranju projekata iz oblasti energijske efikasnosti, a sve radi razmatranja mogućnosti utvrđivanja povoljnijih uslova namjenskog kreditiranja za sufinasiranje mjera aerozagađenja.
U vezi sa navedenim obavještavaju zainteresirane građane grada Tuzle koji imaju pravo učešća u postupku po pomenutom javnom pozivu, da se u cilju osiguranja dijela sredstava za implementaciju mjera smanjenja aerozagađenja koji snose građani, pored dijela novčanih sredstava koje sufinasira Grad Tuzla, mogu obratiti bankama na području grada Tuzla, a u cilju pribavljanja detaljnih informacija o namjenskim kreditnim sredstvima predviđenim za finansiranje projekata energijske efikasnosti, odnosno za finansiranje mjera smanjenja aerozagađenja predviđenih odlukom Gradskog vijeća Tuzla.