0.5 C
Tuzla
07.12.2023.

Grad Tuzla učestvuje u EU projektu jačanja kapaciteta sistema civilne zaštite

Grad Tuzla je, zajedno sa projektnim partnerima, osvojio sredstva iz EU fondova za realizaciju još jednog projekta. Radi se o projektu “Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama – COMMAND d”, kojeg Tuzla realizuje u saradnji sa Zagrebačkom županijom kao projektnim koordinatorom i projektnim partnerima, gradovima Tirana, Skopje i Podgorica.

Projekat se finansira iz fonda Evropske Unije namijenjenog podršci zaštite stanovnika od katastrofa – Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. U periodu od dvije godine, koliko traje realizacija ovog projekta, Grad Tuzla će raditi na osnaživanju komandno-operativnog centra u procesu donošenja odluka i kriznog komuniciranja kroz informatizaciju, uvezivanje i analizu ključnih podataka o katastrofama. Specifični cilj ovoga projekta je razvoj operativnih alata kao pomoć pri djelovanju nakon katastrofa, što je bitno i u suočavanju sa posljedicama pandemije COVID-19.

“Ovo je veoma važan projekat za Grad Tuzlu, jer će omogućiti dodatno funkcionalan i efikasan zapovjedno-operativni sistem civilne zaštite, te će osigurati pravovremeno aktiviranje operativnih snaga, olakšati proces donošenja odluka komandnih struktura te uskladiti djelovanje svih operativnih snaga”, izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.
Između ostalog, u okviru projekta je planirana izrada informatičkog alata koji će se koristiti za integraciju postojećih podataka u informacioni sistem kroz povezivanje sa podacimna iz postojećih hidrometeoroloških, seizmoloških, katastarskih, vatrogasnih i evidencija hitne medicinske pomoći, te tehnička analiza, procjena potreba i metodologija za obradu podataka.

Projekat će koristiti i za razmjenu znanja, kojom prilikom će Hrvatska i Sjeverna Makedonija kao članice Sistema zaštite stanovništva Unije (UCPM), prenijeti svoje iskustvo u smislu djelovanja koordinacionih centara za hitno djelovanje (ERCC) prema Bosni i Hercegovini i Albaniji, te na taj način olakšati njihovo pristupanje EU Mehanizmu civilne zaštite.

Ukupna vrijednost projekta je oko 450.000 eura, od čega je oko 55.000 eura vrijednost projektih aktivnosti koje će se realizovati za Grad Tuzlu.

Vezane vijesti

TUZLA