Građani frustrirani zbog predugog čekanja na njemačku vizu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na izdavanje njemačkih radnih viza čeka se više od godinu dana, dok se na izdavanje viza za spajanje porodica čeka više od pola godine, potvrdili su u Ambasadi Njemačke.

Po svemu sudeći, dok ne bude usvojen novi zakon o doseljavanju stranaca, što bi, kako su nam rekli u njemačkoj ambasadi, trebalo da se desi početkom 2020, ovakvo stanje ostaće isto i neće biti moguće ubrzavanje termina za dobijanje viza. Zbog dugog čekanja na termin, a samim tim na dobijanje radne vize, građani BiH su frustrirani.

Ono što je sada sigurno je da će kvalifikovana radna snaga za koju nije moguće naći adekvatne radnike u Njemačkoj vjerovatno lakše do viza, dok je i dalje neizvjesno kako će pomenuti zakon tretirati ono što se definiše kao nekvalifikovana radna snaga, u koju spada i većina bh. državljana koji žele do posla u toj zemlji. Inače, kvalifikovana radna snaga iz država koje nisu članice EU ni dosad nije imala problema s pronalaženjem posla u Njemačkoj, najčešće putem programa plave karte.

U Ambasadi kažu da se trude da čekanje bude što kraće i da s tim u vezi otvaraju maksimalan broj mogućih termina, a da se u slučaju opravdanih i obrazloženih humanitarnih ili zdravstvenih razloga mogu zakazati i prijevremeni termini.

Dalje, ističu da aplikanti mogu sebi značajno olakšati čekanje na termin izbjegavanjem pogrešnih unosa i zakazivanja višestrukih termina, jer bi im prethodni termini mogli biti poništeni, kao i da ne koriste usluge agencija, poput ambasada.info, za koje tvrde da im ne mogu niti ubrzati termine niti uticati na postupak dobijanja vize.

Kada se radi o izdavanju viza za zaposlenje, objašnjeno nam je da se aplikanti uglavnom svrstavaju prema članovima II ili XXVI Uredbe o zapošljavanju stranaca Saveznog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu Njemačke.

U član II potpadaju aplikanti za plavu kartu, kao i zanimanja koja su u Njemačkoj ocijenjena deficitarnim, poput njegovatelja, i za njih su termini u principu kraći.

Svi ostali potpadaju pod član XXVI stav 2, koji se odnosi na državljane BiH, Albanije, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije po kojem se do 2020. u Njemačkoj mogu zaposliti ukoliko nađu poslodavca u toj zemlji koji ih je voljan zaposliti na bilo kojem radnom mjestu.

“Odobrenje za zapošljavanje može biti izdano samo u slučaju kada je zahtjev podnesen kod nadležne njemačke diplomatske ustanove u matičnoj državi. Odobrenje ne može biti izdano osobama koje su u 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvarivale korist od sredstava u skladu sa Zakonom o azilu”, navedeno je u ovom članu.

U Ambasadi, takođe, ističu da je važno da građani znaju da je izdavanje termina besplatno i da ne nasjedaju na oglase koji nude posredovanje. Takođe, kako navode, važno je da ljudi izaberu pravu kategoriju, kako ne bi došli u situaciju da im nakon godinu dana čekanja bude otkazan termin zbog pogrešne kategorizacije.

Izvor: (RTV Slon/Nezavisne novine)