Gradonačalnik Tuzle obišao radove na sistemu daljinskog grijanja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradonačelnik Jasmin Imamović, sa saradnicima Mirelom Uljić, Nevresom Arnautovićem i Suljom Sarićem, obišao je radove na rekonstrukciji i revitalizaciji toplovodne i vrelovodne mreže na sistemu daljinskog grijanja grada Tuzle.

Trenutno se vrše radovi kroz naselje Sjenjak, gdje se u cilju poboljšanja parametara hidraulike za naselja Sjenjak, Brčanska Malta i Slavinovići, radi na povećanju promjera cijevi sa DN 300 na DN 400 i zamjeni starih cijevi magistralnog vrelovoda. Na ovom lokalitetu su u toku i drugi radovi u cilju ugradnje savremenije mjerne opreme i nadzora sistema, kao i radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka kroz parking do toplinske podstanice (TP) Sjenjak D6 (radi se o povećanju promjera vrelovoda sa DN 125 na DN 150, prema podstanicama u bloku D u naselju Sjenjak i prema objektu SPO 15. maj).Gradonačelnik i saradnici su obišli i radove na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka iza objekta “Centrotextil”, u MZ Slatina. Radi se o spajanju sa već rekonstruisanim dijelom ispred objekta u ul. Mirze H.Mehmedovića, kao i na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka K 15.U naselju Brčanska Malta, na lokaciji ispred objekta u ul. Armije BiH izvode se radovi na ranije započetoj rekonstrukciji, odnosno povećanju promjera sa DN 125 na DN 150, predizolovanim cijevima u dužini od 170 metara, što za cilj ima poboljšanje hidrauličkih parametara iza rekonstruisanog vrelovoda. U toku su i radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka za naselje Solina (DN 250), te rekonstrukcija vrelovodnog priključka za objekat Armije BiH 25 (DN 65) sa izradom priključne komore i odvodnje iz komore u cilju popravljanja uslova za zagrijavanje na ovom lokalitetu.

Predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i predstavnici Centralnog grijanja dd Tuzla, upoznali su gradonačelnika da su u toku i remontni radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji toplotnih podstanica, kao i da su, još od mjeseca maja, kada je prestala sezona grijanja, započeti radovi na nekoliko lokacija na rekonstrukciji i revitalizaciji toplovodne i vrelovodne mreže u gradu, a u planu su i drugi radovi do kraja građevinske sezone, a prije početka sezone grijanja.

„Centralno grijanje Tuzla mora održati primat najkvalitenijeg, najsigurnijeg i najefikasnijeg, kao i za građane najjeftinijeg daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini“ izjavio je gradonačelnik Imamović.