Gradonačelnik Jasmin Imamović, susreo se sa predstavnikom Katoličke crkve u tuzlanskom dekanatu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Tokom januara mjeseca, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, održao je niz sastanaka sa predstavnicima vjerskih zajednica u Gradu Tuzli, između ostalih, susreo se i sa novoizabranim dekanom Tuzlanskog dekanata i župnikom župe Dragunja, Marinkom Mrkonjićem. Tokom sastanka gradonačelnik Imamović, govorio je o podršci koju Grad Tuzla pruža vjerskim zajednicama na području Tuzle, te o unapređenju saradnje Grada i vjerskih zajednica, sa posebnim naglaskom na saradnju sa katoličkim župama.
Dekan Mrkonjić upoznao je gradonačelnika o planovima za budući rad. Iskoristio je priliku da, prema svojim saznanjima, gradonačelniku predstavi stanje i probleme sa kojima se susreću kako je rekao : ‘”vjernici katolici šest župa na području Tuzle : Breške, Sikara, Tuzla, Husino, Morančani i Dragunja.