Gradskim grobljem bit će riješen problem sahranjivanja u narednih 30 godina

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Pripadnici svih vjerskih zajednica, agnostici, ateisti i ostali posljednji smiraj u budućnosti će moći pronaći na tuzlanskom Gradskom groblju ovdje u nasljeu Drećnik. Naime, šljačište koje je gradu ustupila Elektorprivreda bit će presvučeno slojem zemlje u visini od dva metra čime će se steći uslovi za početak gradnje gradskog groblja. Groblje će dijeliti i nekoliko vještačkih brežuljaka što će omogućiti obavljanje nekoliko sahrana istovremeno bez da jedna drugu ometaju.

„Put, parking, potrebne građevinske objekte, mrtvačnica, uredske prostorije, plato za ispraćaj umrlih, odgovarajuće staze i to je u toj prvj fazi vrijednost od oko tri miliona maraka“, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Besplatna lokacija i besplatno zemljište za nasip znatno će umanjiti i cijene ukopa koje će se, ističe gradonačelnik drastično razlikovati u odnosu na postojeće.

„Dakle nastojaćemo da bude to projekat najviših standarda, a da cijena bude potrebna samo za one ljude koji tu rade, za opremu koja je tim ljudima potrebna i za realne troškove“, kazao je Imamović.

Dok lokacija i zemlja za nasip Grad neće koštati ništa, za izgradnju objekata i svega nophodnog za kompletiranje Gradskog groblja poslužiti kreditna sredstva.

Namjera gradskih vlasti je da u januaru 2020. rapisše tender i da se što prije izgrade objekti neophodni za korištenje groblja. Ukoliko sve bude tekolo po planu i groblje bude izgrađeno njime će se problem sahranjivanja riješti u narednih 30 godina.