Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za šest mjeseci

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Primjetno je da su prihodi u šest mjeseci ove godine rasli i iznose oko 23 miliona KM, a razlika do 31 milion predstavlja prenesena sredstva iz prošle godine koja su rezervisana za započete projekte u prošloj i one koji su počeli u prvim mjesecima ove godine. Na taj način je ostvaren višak prihoda nad rashodima.

Upravo je najviše sredstava iz Budžeta u šest mjeseci ove godine utrošeno za komunalnu infrastrukturu. Ovakav šestomjesečni izvještaj dobio je podršku većine u Gradskom vijeću.

Opozicione stranke bile su suzdržane prilikom glasanja o izvršenju Budžeta Grada, a kao razlog navode da ustvari nisu ni učestovali u kreiranju Budžet, odnosno nisu se uvažila njihova mišljenja i prijedlozi prilikom planiranja.

Vijećnik Bosanske stranke zatražio je, a Gradsko vijeće prihvatilo, da se na narednoj sjednici dostavi spisak projekata koji su realizovani ili su još uvijek u toku, a na koje se odnosi Izvještaj o izvršenju Budžeta za šest mjeseci.

Vijećnici su također prihvatili Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za šest mjeseci ove godine, kao i Pravilnik o investiranju javnih sredstava Grada Tuzla te Prijedlog politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava za ovu godinu.