Gradsko vijeće Tuzla usvojilo i Odluku o izradi zoning plana južne gradske obilaznice

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Jednoglasno je usvojena i Odluka o pristupanju izradi  zooning plana južne gradske obilaznice. Naime, porostornim planom Grada Tuzla za period 2010. – 2030. godine predviđena je i trasa južne obilaznice koja bi od Klinike za plućne bolesti u Slavinovićima vodila prema Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ovim koridorom put do aerodroma od Tuzle skratio bi se sa 20 na osam kilometara.

„Tunelom bi prolazio kroz dio Ilinčice i s druge strane prema teritoriju Živinica u naselju Vršani dalje se on nastavlja na regionalnu cestu Dubrave-Međaš u neposrednoj blizini za odvajanje prema aerodromu.” kazao je Frano Ilić iz Služba za Prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla.

No, u ovaj projekat osim Grada Tuzla trebaju se uključiti i Općina Živinice i Federalna direkcija cesta.

Jedna od usvojenih tačaka dnevnog reda jučerašnje sjednice Gradskog vijeća bila je i Odluka o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period do 2030. godine, kojom je između ostalog zabranjena gradnja objekata u naseljima u kojima su formirana velika i složena klizišta. Ova zabrana posebno se odnosi na područja Badra, Kojšina, Borića, Crnog Blata, Donje Obodnice, Grabovice, Dragunje, Ši Sela, Mosnika i Šljivica, a važit će sve dok se ne završi sanacija i stabilizacija terena.