Granična policija BiH: Održana obuka iz oblasti zračne sigurnosti

Granična policija BiH: Održana obuka iz oblasti zračne sigurnosti

Objavio: -

U okviru bilateralne saradnje Granične policije BiH i Savezne policije Njemačke, u maju 2018. godine u Sarajevu, realizirana je obuka iz oblasti zračne sigurnosti. Obuku je pohađalo 23 policijska službenika iz jedinica granične policije na aerodromima u Mostaru, Tuzli, Banjaluci i Sarajevu.

Predavači su bili eksperti iz Savezne policije Njemačke. Riječ je o jednoj u nizu obuka pod pokroviteljstvom SP Njemačke čiji je cilj operativno jačanje bh. agencije, a samim tim povećanje opće i sigurnosti na granici i aerodromima u BiH.

Uz predavače iz Njemačke, polaznicima obuke certifikate je uručio načelnik Terenskog ureda za aerodrome Fahrudin Ibrić.

Dodjeli certifikata prisustvovali su i komandiri jedinica granične policije na aerodromima. Ovom prilikom prisutnim rukovodiocima iz GPBiH policijski službenici SP Njemačke prezentirali su napredne vještine iz oblasti zračne sigurnosti i ukazali na segmente koji bi se mogli unaprijediti u bh. policijskoj agenciji.