Grupacija poslodavaca TK: Nužno izjednačavanje parafiskalnih nameta

Grupacija poslodavaca TK: Nužno izjednačavanje parafiskalnih nameta

Objavio: -

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona održala je proširenu sjednicu Upravnog odbora na kojoj je konstatovano da su privredni subjekti sa područja FBIH u nepovoljnijem položaju unutar Bosne i Hercegovine i u najnepovoljnijem položaju kada su u pitanju zemlje okruženja.

Takođe je konstatovano da su, kada se posmatra ekonomski prostor Federacije Bosne i Hercegovine, privredni subjekti sa područja TK u najnepovoljnijem položaju u odnosu na druge kantone bilo da se radi o emitovanim obavezama na nivou kantona ili o emitovanim obavezama na nivou općina.

Kada je riječ o nametima na nivou općina sa prostora TK konstatovano je da postoje ogromne razlike od općine do općine u mnogim stvarima a među najizraženijim su naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za uređenje, naknade za komunalne takse.

Upravni odbor je zadužio radnu grupu koja će sačiniti elaborat o parafiskalnim nametima koji opterećuju privredu na nivou kantona i po općinama TK a predstavnike Grupacije u ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH i TK da kontinuirano provode aktivnosti koje će za rezultat imati rasterećenje privrede i stvaranja realnih pretpostavki za nova zapošljavanja kao i rast zarada zaposlenih.