GV Tuzla: Gradska inspekcija suočava se sa problemom nedostatka kadra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradski vijećnici danas su na sjednici, između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrali i Informacije o provedenim aktivnostima gradske inspekcije u 2018. godini. U informaciji je posebno kao problem istaknut nedostatak stručnog kadra. U infomaciji se također navodi da na produktivnost i efikasnost ove  Službe utiče i nepovoljna starosna struktura uposlenih, čiji je prosjek godina 56.

„Zbog takve starosne dobi i muških i ženskih izvršilaca imamo i veliki broj dana bolovanja. On prelazi 10 posto kapaciteta, preko tri zaposlenika svakog dana su nam praktično bolesni i u toliko pokušavamo sve da dođemo do podmlađivanja ove ekipe, kako inspektora tako i komunalnih redara.“ – kazao je Zlatko Kovačević, pomoćnik gradonačelnika u Službi za inspekcijske poslove grada Tuzla.

Da se problem nedostatka kadra mora riješiti složni su i vijećnici.

„Činjenica je da bilo koji segment društva kod nas funkcioniše otežano. Jasno je nama da tu ima i kadrovskih nedostataka, a možemo reći i da takvih kadrova nema ni na birou.“ – rekao je Alen Kapidžić, predsjednik Kluba SDP-a u GV Tuzla. 

Također, jedan od problema sa kojima se gradski inspektori susreću je i nedostatak vozila. To je, mišljenja su pojedini vijećnici, dugogodišnji problem koji bi se konačno trebao riješiti.

„Nedostatak službenih vozila kao jednog od osnovnih oruđa za rad inspektora, ne može biti osnov da se ne planiraju sredstva za tu nabavku u prethodnim godinama i ne može se desiti situacija da se nedostatak vozila pominje u informaciji iz godine u godinu.“- kazala je Jasminka Mijatović, vijećnica HDZ-a BiH u GV Tuzla.

U informaciji je istaknuto i da je nastavljena redovna saradnja sa Agencijom za sigurnost hrane BiH u pogledu zajedničkog djelovanja po pitanju kontrole hrane. Na to su pojedini vijećnici imali i prijedloge, koji su kasnije i usvojeni u zaključcima.

„Predložio sam da se Agenciji za sigurnost hrane BiH uputi zahtjev Vijeća za izradu pravilnika koji bi jasno naznačio da na svim prehrambenim proizvodima stoji da se radi o vještačkim poboljšivačima ukusa hrane i vještačkim šećerima, koji u većim količinama konzumacije mogu dovesti do zdravstvenih problema.“ – rekao je Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u GV Tuzla

Još jedna od tačaka dnevnog reda oko koje su vijećnici raspravljali je i plan edukacije i obuke stanovništa u cilju prevencije od djelovanja prirodnih nesreća. Ovim planom bi stručne osobe educirale i obučavale sve kategorije stanovništva počevši od školskog uzrast, te bi na taj način stanovništvo spremali na smirenu reakciju u slučaju prirodnih nesreća. Međutim, tih stručnjaka trenutno nema dovoljno.

„Ono što je suština nakon rasprave vezane za ovu tačku je činjenica da mi nemamo dovoljno educiranih kadrova koji bi vršili edukaciju stanovništva u slučaju prirodne nesreće ili katastrofe.“ – istakao je Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući GV Tuzla

Zbog toga je jedan od zaključaka bio i da se u ove svrhe izdvoje dodatna budžetska sredstva.

„Danas je jedan od zaključaka vijeća bio da se izdvoji više novca. Nije novac uvijek sve i ne rade svi samo za pare. Danas se ponudila jedna vijećnica da se u ovo uključi i akademska zajednica, vjerovatno studenti i profesori koji bi mogli osmisliti određene poruke za stanovništvo.“ – rekao je Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika u Službi za civilnu zaštitu grada Tuzla.

Na današnjoj sjednici vijećnici su imali i izuzetno mnogo inicijativa, a dosta njih se odnosilo na probleme putne infrastrukture. Zbog toga je jedna od inicijativa bila i urgentno rješavanje problema na raskrsnici u Rudarskoj ulici u kojoj sve češće dolazi do saobraćajnih nesreća zbog nepažnje vozača.

„Danas sam tražio da se na tom mjestu napravi pješački prelaz jer imamo i učenike i studentski dom i spajanje dva naselja i to je veoma prometna ulica gdje se nevjerovatno brzo vozi.“ – istakao je Mirza Tupajić, predsjednik Kluba SDA u GV Tuzla

Također, Gradsko vijeće Tuzla danas je usvojilo i izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva, a u zaključcima je istaknuto da je potrebno iznaći finansijska sredstva za obnavljanje zastarjele računarske opreme za ovaj državni organ čiji je osnivač Grad Tuzla.