HAAG: Karadžić mirno sluša izlaganje sudije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U uvodnom dijelu, sudija Joensen je naveo koje je funkcije Karadžić imao tokom rata, i dao presjek postupka do sada, kada je donesena prvostepena presuda.

“Karadžić djeluje mirno dok sluša sudiju”, navodi BIRN.

Sudija Vogn je pročitao žalbene navode Haškog tužilaštva i Odbrane.

Prva tačka žalbe koju će adresirati Žalbeno vijeće je navod Karadžića da nije imao pošteno suđenje. Žalbeno vijeće je zaključilo da je prekršeno pravo na odbranu zato što Karadžić nije bio prisutan tokom posjeta na mjesta zločina.

U svim ostalim dijelovima, zaključeno je da nije prekršeno pravo na Odbranu. Odbačena je žalba da je suđenje bilo nepravično.

Kada je riječ o iznošenju zaključka o kršenju prava na odbranu u vezi sa posjetama mjesta zločina, posljedica po prvostepenu presudu ovog utvrđenja će zavisiti o tome šta je Žalbeno vijeće zaključilo da je optuženi mogao poduzeti u svojoj odbrani u vezi sa posjetama mjesta zločina.

Govoreći o žalbama koji se tiču zaključcima o progonu, Joensen je rekao da Odbrana nije pokazala da je prvostepeno Vijeće pogriješilo u rezonovanju. “Karadžić samo u svojoj žalbi navodi svoja neslaganja s zaključcima prvostepenog Vijeća”, rekao je Joensen, prenosi BIRN.

(RTV Slon/BIRN)