Heroinska trasa prolazi i kroz BiH

     

Heroin se, iz Turske, može isporučiti na tržišta EU koristeći tri grane balkanske rute, od kojih jedna prolazi i kroz BiH.

Naznačeno je to u novom izvještaju o tržištu narkotika koji su sastavili Evropski centar za praćenje droga i Europol, koji je napisan na 260 stranica, a na nekoliko mjesta spominje se BiH.

U izvještaju se navodi da put od Avganistana preko Irana, Turske i Balkana predstavlja najkraću udaljenost, odnosno ključni koridor za šverc heroina i ostalih droga ka EU. Kako se navodi, Istanbul je ključna lokacija za orkestriranje pošiljki heroina u EU, a podsjeća se i da je prije nekoliko godina Turska zaplijenila najveću količinu te droge u posljednju deceniju.

“Heroin se može isporučiti iz Turske na tržišta EU koristeći tri grane balkanske rute. Jedna prolazi kroz Grčku, Albaniju i/ili Italiju, koristeći pomorski i kopneni prevoz. Druga prolazi kroz Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju, pa u Italiju ili Austriju. Treća vodi u Mađarsku, Austriju, Češku, Poljsku ili Njemačku”, navodi se u ovom izvještaju.

Kako se dodaje, dostupne informacije sugerišu uglavnom da heroin ulazi u EU na kopnenim graničnim prelazima u Bugarskoj i Grčkoj.

“U nekim slučajevima heroin se privremeno čuva u skladištima na području Balkana prije transporta dalje”, ističe se u izvještaju.

Zaključeno je da je, iako se balkanska ruta smatra najaktivnijom za krijumčarenje heroina, stopa zapljena prilično je niska duž ove rute, u odnosu na velike količine heroina zaplijenjene u Iranu i Turskoj.

“To sugeriše da je trgovina heroinom preko Balkana dobro organizovana”, zaključeno je u izvještaju.

Izvor: Nezavisne novine