Hifa Oil d.o.o. – Nastavljen trend rasta, rekordni rezultati i u prvoj polovini 2019. godine

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Strateški iskorak kompanije bila je odluka izlaska na tržišta srednje, istočne i jugoistočne Evrope.

Vizija razvoja vlasnika, Izudina Ahmetlića, temeljena na unapređenju konkurentskih prednosti, pozicionirala je Hifa Oil kao jednog od lidera u branši u Bosni i Hercegovini, sa sve značajnijim udjelima i na inozemnim tržištima.
Konačan cilj je snažna i izvozno orijentirana evropska kompanija spremna za tržišnu utakmicu u Evropskoj uniji.

Hifa Oil d.o.o. Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni iHercegovini. Tokom višegodišnjeg iskustva, počev od osnivanja 2002. godine, i nakon kontinuiranog rasta i razvoja, izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 400 kompanija u ovoj branši. Danas Hifa Oil pokriva preko 20% tržišta BiH, sa ukupno 350.000 tona derivata distribuiranih u 2018. godini, od čega je preko 155.000 tona putnih bitumena i mazuta. Kompanija se od osnivanja razvija u dva osnovna poslovna pravca – “bijeli” derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG) i “crni” derivati (bitumen i mazut).

U novije vrijeme Hifa Oil ulazi i u dodatne segmente poslovanja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti, kao što je petrohemija.

Do 2009. godine Hifa Oil je poslovala isključivo u Bosni i Hercegovini, tj. kao uvoznik i distributer na domaćem tržištu. Međutim, trendovi, zahtjevi tržišta i povećanje kapaciteta ponude u region, utjecali su na novi odgovor firme – nastup na tržištima regije, uključujući i članice Evropske unije.

U 2018. godini više od 110.000 derivata distribuirano je u susjedne zemlje, uključujući zemlje Evropske unije. Izvoz je realiziran na tržišta Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Pored izvoza “crnih” derivata koji se razvija već 10 godina, više od četiri godine traje uspješan izlazak Hifa Oil na iznozemna tržišta i sa”bijelim” naftnim derivatima.

Uspostavljena je saradnja koja je rezultirala plasmanom “bijelih” derivata izvan tržišta BiH, što je dodatni iskorak u distribuciji naftnih derivata. Hifa Oil slovi za jednog od vodećih uvoznika, ali i izvoznika i distributera naftnih derivata na domaćem tržištu, a prema relevantnim pokazateljima nalazi se među 10 najvećih u Bosni i Hercegovini, računajući sva ekonomska područja i aktivnosti.

U svom portfoliu Hifa Oil kao kupce posebno ističe NATO snage, sa kojima ima zaključene ugovore o snabdijevanju i distribuciji svih vrsta derivata, uključujući i avio goriva. Poslovanje sa najsnažnijom vojnom alijansom na svijetu podrazumijeva prolazak rigorozne procedure učešća na tenderima, a kasnije i proceduru potpisivanja ugovora, te realizaciju predmetnih ugovora. To je ujedno dokaz najvišeg stepena sposobnosti da se ispoštuju zahtjevi za kvalitetom.

Lideri na tržištu JET goriva, ulazak u maloprodaju

Posebno značajna, sa aspekta ulaska i jačanja Hifa Oil u dijelu snabdijevanja JET gorivom najvećih svjetskih avio kompanija na Sarajevskom aerodromu, bila je 2017. godina. Ova ozbiljna poslovna operacija podrazumijevala je vrlo intezivne pripreme
kako bi se zadovoljili standardi kompanija poput Turkish Airlinesa, Fly Dubaia, Wizzaira, Lufthansa Group, itd., a u 2018. godini zaključena je saradnja o snabdijevanju istim gorivom i Aerodroma Tuzla.

Ovim je Hifa Oil postala apsolutni lider i u snabdijevanju JET gorivom na tržištu Bosne i Hercegovine.

U posljednje dvije godine Hifa Oil je ušla u još jedan veoma važan i zahtjevan segment poslovanja, riječ je o maloprodaji naftnih derivata, odnosno otvaranju benzinskih pumpi pod brendom Hifa Oil – Euro Oil. Ovim poslovnim potezom kompanije zaokružuje se cjelina prodaje naftnih derivata na području Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u okruženju.

I u ovom segmentu poslovanja ponuđen je vrhunski kvalitet, sa servisom kakav se rijetko susreće i na evropskim benzinskim pumpama. Do prije godinu Hifa Oil bila je poznata kao siguran i pouzdan partner u segmentu distribucije nafte i naftnih derivata, a sada se to može sa sigurnošću reći i za ovaj veoma zahtjevan segment retaila, ponudivši tržištu jednu sasvim novu vrijednost.

Nedavnim otvaranjem dva maloprodajna objekta u Gračanici, Hifa Oil je povećala broj benzinskih pumpi ove godine za 80% u odnosu na 2018. Uz Gračanicu, u BiH Hifa Oil posjeduje benzinske pumpe u Sarajevu, Tesliću, Busovači, Banovićima, Rudom i Živinicama.

Sa otvorenjem benzinske pumpe u glavnom gradu Crne Gore – Podgorici ove godine, Hifa Oil je prva domaća kompanija koja je u ovom segmentu poslovanja izašla na inozemno tržište.

Također, novost je i ulazak u petrohemiju. Ušavši u ovaj novi poslovni segment za samo nekoliko mjeseci otvorena su nova tržišta u regiji i EU. Radi se o širokoj paleti polietilenskih granulata koji se koriste u građevinskoj, prehrambenoj, automobilskoj, industriji ekektrotehnike, itd.

Kompanija uspješno plasira ove proizvode, pored tržišta Bosne i Hercegovine, na tržišta Srbije, Hrvatske, Turske, Njemačke i Nizozemske.

Nastavljen trend rasta

I pored toga što je Hifa Oil u protekloj 2018. godini zabilježila rekordne poslovne rezultate, trend rasta nastavljen je i u prvih šest mjeseci 2019. godine. Premda je zbog zastoja u proizvodnji u Rafineriji Brod došlo do poremećaja na tržištu u dijelu snabdijevanja bitumenom, Hifa Oil se uspješno prilagodila stanju.

Osigurani su alternativni izvori snabdijevanja, logistika i organizacija na najvišem nivou, u cilju postizanja zadovoljstva kupaca.

Sve nabrojano utjecalo je na ukupan poslovni uspjeh Hifa Oil, najveći od kada postoji. Rast obima poslovanja u veleprodaji i maloprodaji doprinijeli su još boljim rezultatima, uz povećanje prihoda od 20 posto u prvih šest mjeseci 2019. godine.

“Jasno je da su vizija vlasnika, kvalitetan i mlad menadžerski kadar, te sistemski pristup u poslovanju, najviše doprinijeli očuvanju liderske pozicije na tržištu. Poslovna strategija je uvijek vezana za maksimalnu posvećenost kupcu, te pronalaženje načina za zadovoljenje pojedinačnih zahtjeva i potreba. Naravno, u kompaniji posebno mjesto zauzima i kvalitet odnosa sa dobavljačima i institucijama. Nastojimo doprinijeti razvoju društva i države, vlastitim primjerom i odgovornim odnosom prema radu, i potrebama zajednice. Dosta se polaže pažnje na potrebu jačanja unutarnje komunikacije koja za rezultat ima motiviranost ljudi za što kvalitetnije obavljanje poslova”, ističu u Hifa Oil.

Kontinuitet investicija

Hifa Oil je u prethodnih nekoliko godina napravila značajan iskorak u pogledu investicija. Uloženo je na desetine miliona konvertibilnih maraka u cilju podizanja procesa rasta i razvoja na jednu znatno višu razinu. Pored organskog rasta i razvoja,
investicije su realizirane također sa ciljem jačanja konkurentskih sposobnosti i snage cijele Hifa Oil Grupacije, pogotovo u segmentima proizvodnje i prodaje energenata, građevinskih, pvc i drugih profila, zatim svih vrsta metala, itd.

Sve ove investicije u milionskim iznosima, Hifa Oil je realizirala u kompanijama kćerkama Euro Metali, Euro Roal, te Euro Stil, kao i kroz kupovinu njemačke fabrike – lidera za proizvodnju pvc profila LB.Profile GmbH.

Kada se govori o investicijama unutar Hifa Oil, značajno je istaknuti moderne i po evropskim standardima izgrađene benzinske pumpe, najveći i najsavremeniji terminal u Bosni i Hercegovini u Zenici, investicije u vozne jedinice kako za potrebe prevoza
goriva, tako i za potrebe aerodroma, ulaganja u druge terminalske sadržaje i sl.

U kompaniji ističu da će se investicijski ciklus nastaviti, te da je plan, da u segmentu maloprodaje uz dvije novootvorene Hifa Oil – Euro Oil benzinske pumpe do kraja godine, da broj objekata naraste na ukupno 11, što će značiti povećanje od 120 posto
u odnosu na 2018. Sve ovo bi trebalo rezultirati rekordnim rezultatima poslovanja do kraja godine.

“100 najvećih” – obaveza i motivacija

“To što se nalazimo na rang listi ‘100 najvećih kompanija u BiH’ za nas predstavlja obavezu da se kontinuirano dokazujemo u nastojanju da zadržimo i unaprijedimo svoju poziciju na toj listi. Lista ‘100 najvećih kompanija u BiH’ postala je brend. Koriste se relevantni pokazatelji o poslovanju kompanija. Nismo opterećeni poretkom na rang listi, koliko se trudimo da isporučimo uvijek bolju uslugu. No, ipak je to neka vrsta satisfakcije koju pruža jedan hvale vrijedan i vjerodostojan pokazatelj da smo na pravom putu i da smo uspjeli. Istovremeno, to je motivacija i odgovornost u smislu ispunjavanja naše misije”, kazali su nam u kompaniji Hifa Oil.

IZVOR: Poslovne novine.ba