HO ”Horizonti”: Je li tradicija ”kriva” za povlačenje žena sa javne scene?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Iako su žene, prema posljednjem popisu stanovništva u BiH većinsko stanovništvo, iako je Bosna i Hercegovina potpsinica svih deklaracija o poštivanju ljudskih prava, iako imamo usvojen Zakon o jednakopravnosti spolova, i dalje je, nerijetko, prisutna rodna diskriminacija.

Brojni su razlozi koji utječu na neravnopravan položaj žena, a među njima svakako je i tradicija i običaji bosansko herecegovačkog društva. Skoro uvijek, uvjetovani patrijarhalni odgoj, iz porodica naslijeđen i prenesen u skoro sve, šire društvene tokove, u kontinuitetu dovodi i do marginalizacije žena na javnoj sceni. Rodna stereotipnost primjetna je u odabiru zanimanja, obrazovanju, ekonomiji, zdravstvu…. posebice u menadžerskim i političkim krugovima.

Upravo zbog toga, HO Horizonti u okviru kampanje ”Ženski politički aktivizam u TK” koju provodi sa našom medijskom kućom, posebnu pažnju posvećuje temi pod nazivom ”Vječiti uticaj tradicije na povlačenje žena sa javne scene”.

O ovoj temi govori Ernesa Mešić, aktivistica.