Hoće li Dževad Korman biti smijenjen sa mjesta direktora Uprave policije MUP-a TK?

     

Vlada TK danas je ocijenila direktora Uprave policije TK Dževada Kormana ocjenom nezadovoljava. U obzir je uzela Prijedlog ocjene ministra Sulejmana Brkića za period od decembra 2018. do decembra 2019. godine koji je rad direktora Kormana ocijenio ocjenom jedan odnosno nezadovoljava, te ocjenu Nezavisnog odbora koji je za rad Kormanu dao peticu. Ministar  Brkić navodi da su pojedini članovi Nezavisnog odbora u toku svog djelovanja zaposlili članove svoje porodice i da su na svojesvrstan način ovisni o Upravi policije, te obzirom da nisu došli braniti ocjenu koju su dali,  zaključeno je da je ocjena Nezavisnog odbora poprilično subjektivna, dodao je Brkić. Ocjena je bazirana na vladanju i motivaciji, timskom radu, jednakom pristupu prema radnim kolegama i građanima u odnosu prema zajednici, komunikativnost, donošenje odluka i kreativnost, razvoj ličnosti i usavršavanje, tehničke sposobnosti, tačnost u izvršavanju zadataka i primjena znanja i vještina.

„Mi ćemo kao Vlada napraviti iskorak po pitanju stanja sigurnosti. Nama je to Skupština naložila. Skupština je iznad Vlade i ministarstva. Mi Skupštinu moramo poštovat, uvažavt is lušat. Novi direktor policije ćea se morati voditi ovim pobrojanim stvarima, prepoznati one stvari gdje treba da djeluje da bismo građane dodatno zaštitili i da bismo imali sigurnije društvo“ – kazao je Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Trenutni direktor Uprave policije ima rok od osam dana da uputi Prigovor Vladi TK na datu ocjenu. Ukoliko Dževad Korman bude smijenjen, na njegovo mjesto po automatizmu dolazi načelnik Sektora uniformisane policije  Nevres Šiljegović. Zakono unutrašnjim poslvoima također nalaže da novog komesara, kako je rekao ministar Brkić može predložiti Nezavisni odbor ili on lično.