Hoće li nova Vlada TK konačno otvoriti Centar za autizam u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Obećanja nadležnih institucija i funkcionera kako u minulom, tako i u trenutnom mandatu u Tuzlanskom kantonu nije nedostajalo ali su sva, barem do sada, ostajala neispunjena.

Tako je “obradovan činjenicom da je Vlada FBiH napokon shvatila težinu problema djece s autizmom i njihovih roditelja te da je na posljednjoj sjednici odobrila 150.000 KM za nastavak gradnje Centra”, premijer Vlade Tuzlanskog Kantona u minulom mandatu, Jakub Suljkanović povodom obilježavanja Svjetskog dana svijesti o autizmu koje je 03.04.2018. godine organiziralo Udruženje roditelja djece i osoba sa autizmom (URDOSA) prisutnima svojevremeno obećao:

”U budžetu TK za 2018. godinu planirali smo 150.000 KM. Potrebno je da se u ovaj projekt uključe i jedinice lokalne samouprave. Naravno izgradnjom centra kompletan posao neće biti gotov. No, hajmo ga izgraditi do oktobra i staviti u funkciju pa ćemo rješavati druge prioritete iz ove oblasti.”

Jakub Suljkanović, 03.04.2018.

Od izgradnje Centra za autizam u Tuzli do kraja 2018. godine nije bilo ništa, a iz Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom nastavljeni su apeli da se ovaj projekat započet još 2015. godine konačno privede kraju.

S tim u vezi, predsjednik Udruženja Meho Sadiković je krajem 2018. godine još jednom pokušao skrenuti pažnju javnosti na indolentnost nadležnih po ovom pitanju:

”Mi posljednjih 15 godina pokušavamo izlobirati građenje ovog centra. Izlobirali smo 2011. godine usvajanje elaborata o opravdanosti, koji je usvojen u Skupštini TK-a, od kada je kantonalna Vlada i zvanično uključena u projekat, ali u ovom trenutku sve to izgleda kao mrtvo slovo na papiru. Uprkos činjenici da bi se s ovim centrom, koji bi bio referentni i služio kao savjetodavno tijelo u tretiranju autizma, riješili svi problemi osoba sa autizmom u regiji sjeveroistočne Bosne, nikako da priču privedemo kraju.”

Meho Sadiković, 04.11.2018.

Nakon Opštih izbora 2018. godine Tuzlanski kanton dobio je novu Vladu, te su uslijedila i nova obećanja u vezi izgradnje Centra. Tako je 14.08.2019. godine Vlada TK “prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra”.

Pored toga, Vlada je “imenovala komisije za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i pregled dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku sredstava u iznosu od 300.000,00 KM koji je izdvojila Vlada TK za izgradnju Centra za autizam”.

Kako se dalje navodi, “imenovana je i interresorna radna grupa čiji je zadatak da do 15. septembra ove godine pronađe partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, odnosno Anexa sporazuma kojim će se regulisati eventualne izmjene i dopune, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austrija International, kako bi se nakon prikupljanja preostalih neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla mogao tehnički provesti”.

”Ukoliko se do navedenog roka ne pronađe partnerska organizacija, interresorna radna grupa će u saradnji s resornim ministarstvima za rad, socijalnu politiku i povratak, zatim zdravstva te obrazovanja i nauke poduzeti sve aktivnosti oko nastavka i završetka izgradnje Centra za autizam Tuzla.”

Vlada Tuzlanskog kantona, 14.08.2019.

Međutim, nakon niza razočarenja kada je izgradnja Centra za autizam u Tuzli u pitanju, ne treba čuditi skepsa sa kojom su roditelji djece i osoba sa autizmom dočekali novo obećanje, ovoga puta aktuelne Vlade TK.

Podsjećajući tako da je “nedavno izabrana Vlada barem četvrta koja je obećavala izgradnju centra” iz Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom su poručili:

”Lagali su nam i ranije. Ne, nisu lagali nama, lagali su našoj djeci koja umiru, jer nemaju mjesto gdje će se liječiti. Prošle godine smo imali slučaj da je jedno dijete umrlo zbog komplikacija od gripe, jer nije znalo reći da mu nije dobro, a niko ko ga je pregledao nije mogao ispitati simptome. Da smo imali centar i stručnjake koji će raditi s tom djecom, to se ne bi desilo.”

Meho Sadiković, 19.08.2019.

Indolentan odnos nadležnih institucija spram osoba sa posebnim potrebama ne karakteriše samo Tuzlanski kanton. Ovakvo stanje prisutano je na području čitave Bosne i Hercegovine, a problemi sa prostornim kapacitetima nisu jedini koji čekaju na rješenje.

Sistemska i zakonska neuređenost, nedostatak stručnog kadra i same promocije obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju te konstantno donošenje polovičnih i privremenih rješenja također su dio mozaika koji upotpunjuje lošu sliku kada je u pitanju briga o djeci i osobama sa posebnim potrebama.

Broj onih koji čekaju na adekvatnu pomoć od strane nadležnih i odgovornih sve je veći, dok su istovremeno pozitivni pomaci u tom smjeru mali ili nikakvi, a roditelji i porodice djece sa posebnim potrebama i dalje prepušteni sami sebi.

Izvor: Istinomjer.ba