Hože li osnovna i srednja muzička škola dobiti adekvatne prostorije za rad?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U cilju iznalaženja adekvatnih uslova za rad osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli, koje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kontinuirano provodi, danas je upriličen radni sastanak.

 

Radnom sastanaku prisustvovali su ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, predstavnici rerosnog ministarstva i Grada Tuzle, direktori osnovne i srednje muzičke škole, predsjednici školskog odbora, te predsjednici Vijeća roditelja.

 

Na radnom sastanku se razgovaralo o utvrđivanju budućeg zajedničkog djelovanja i rješavanju problema prostornih kapaciteta i uslova rada u ovim školama, adaptacijom postojećeg školskog objekta ili izgradnju novog modernog objekta muzičke škole u Tuzli, obzirom da obje škole koriste prostorije JU OŠ „Centar“ Tuzla, te da uslovi za odgojno-obrazovni rad nisu na zadovoljavaćujem nivou.

 

Na zadovoljstvo učesnika, na sastanku su usaglašeni zajednički stavovi i pravci budućeg djelovanja, s ciljem konačnog rješavanja postojećeg problema i stvaranja optimalnih uslova za rad osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli.