Hrvatska i BiH uspješno sarađuju u upravljanju i razmjeni električne energije

Hrvatska i BiH uspješno sarađuju u upravljanju i razmjeni električne energije

Objavio: -

Hrvatska i Bosna i Hercegovina uspješno sarađuju u upravljanju, razmjeni i trgovini električne energije i imaju najpovezaniji sistem u regiji.

Prema podacima iznesenim na otvaranju simpozija o sistemu vođenja elektroenergetskog sistema koji je održan od 5. do 7. novembra u Rovinju, temelj tih veza čini 19 visokonaponskih prenosnih dalekovoda, a razmjena i trgovina električne energije obavlja se kroz veoma dobre prenosne kapacitete dostupne svim licenciranim trgovcima.

O tome je, obraćajući se učesnicima skupa govorio i predsjednik bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) Edhem Bičakčić.

Naglasio je da se sada radi na unapređenju pravila i rada u regulacionom bloku (Slovenija – Hrvatska – Bosna i Hercegovina), kako bi poboljšali sigurnost svojih kontrolnih područja odnosno čitavog kontrolnog bloka.

Bosanskohercegovački komitet CIGRE daje snažnu podršku da se izgrade novi interkonektivni dalekovodi između država: 400 kV dalekovod Banja Luka 6 – Lika i da se uradi promjena naponskog nivoa 220 kV na 400 kV za dalekovode TE Tuzla – Đakovo i Gradačac – Đakov, prenosi FENA.

Problem oba sistema su povišeni naponi u prenosnoj mreži, zbog kojih je potrebno usaglasiti mjere za njihovo prevazilaženje – istakao je Bičakčić.

Simpozij je otvorio predsjednik HRO CIGRE Mladen Gudelj, a veoma zanimljivu projekciju budućih dešavanja u elektroenergetskom sektoru dao je direktor Energetskog instituta “Hrvoje Požar“ Goran Granić.

U fokusu skupa kroz stručne radove i diskusije akcent je dat na napredne tehnologije i rješenja za unapređenje vođenja elektroenergetskog sistema te promjene paradigme razvoja tog sistema i tržišta.