I dalje bez prorektora: Da li će rektorica preživjeti izmjene Zakona?

     

Pokušavajući istrgnuti univerzitet iz ruku jednog čovjeka, tadašnjeg rektora Envera Halilovića, tuzlanska zakonodavna i izvršna vlast odlučile su promijeniti zakon. No njegova smjena nije bila jedina, pa je samo u nekoliko dana 2016. godine sa raznih pozicija u Univerzitetu u Tuzli smijenjeno čak 70 osoba.  Među njima bila je i profesorica Amra Odobašić, tadašnja dekanica Tehnološkog fakulteta. Potom je uslijedila njena tužba, a tri godine poslije, donesena je presuda: smjena dekanice Odobašić izvršena je nezakonito. Zbog ove presude, na posljednjoj sjednici Skupština TK usvojila je izmjene Zakona o visokom obrazovanju, te Senatu vratila ovlasti, bez kojih je ostao te 2016. godine. Naime, do sada je upravni odbor birao rektora, a obzirom da od ukupno devet, čak pet članova čine politički izabranici – politika je na taj način imala direktan upliv u izbor rektora.

Član 52. mijenja se i glasi: Rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole, na osnovu javnog konkursa, bira senat na mandat od četiri godine i isti može biti ponovo biran.

Ovim izmjenama se, prema mišljenju resornog ministarstva, jača autonomija Univerziteta. S druge strane, rektorica javnog univerziteta obavezuje se da od dana stupanja na snagu Statuta, Senatu predloži osobe za poziciju prorektora – ovim činom nametnuta joj je obaveza koju vješto izbjegava već dvije godine, radeći sama bez ijednog jedinog proprektora, ali uz stalna obećanja da će ih uskoro imati.

”Kada je u pitanju izbor prorektora evo vrlo brzo će ići… izbor prorektora” – kazala nam je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

No, isti odgovor rektorica je dala i u prethodnim navratima, i to nekoliko puta – nerijetko obezvređujući ove pozicije.

”Posmatrajući malo šire, nije bitno ko je rektor, ko je prorektor, dekan bilo koja vodeća funkcija sve su one prolazne” – smatra rektorica.

Pozicije prorektora zbog ovakvog stava i dalje nisu popunjene, pa je tuzlanski univerzitet uskraćen za prorektora za nastavu i studentska pitanja, prorektora za naučno – istraživački rad i prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu. Dok rektorica smatra kako to nije važno, Statut kaže drugačije i predviđa ove pozicije. S druge strane, uticaj politike na tuzlanski univerzitet već odavno je javna tajna za koju su čuli svi članovi akademske zajednice širom naše zemlje.  

”Druga je stvar vaša opterećenost različitim političkim pritiscima na ovaj Univerzitet, to vi ovdje imate izraženo, to mi čitamo to mi znamo…” Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru.

„Ono što je stav naš i tu nema dileme i stav je svih rektora da treba insistirati na autonomiju univerziteta” – rekao je Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

No i pored svega, rektorica negira uticaj politike na rad Univerziteta…

”Kada je u pitanju Univerzitet mi se borimo za akademske slobode i tu tražimo svoj prostor nezavistan od prostora,” rekla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

U ovakvom ozračju prošlog mjeseca održana je Rektorska konferencija na Univerzitetu u Tuzli, a jedno od pitanja o kojem se nije govorilo, jeste upravo uloga prorektora u razvoju univerziteta.

”Prorektori su ja mislim dio rektorskog tima, da li se može raditi bez njih? Pa može, ali je teško… tada taj teret preuzima rektor” – dodaje rektor Kulić.

Tuzlanski Univerzitet je na 3252 mjestu po kvalitetu obrazovanja u svijetu, dok je u Evropi tek na 1033 mjestu. Za to vrijeme rektorica Hadžigrahić svoje radne sate provodi putujući po konferencijama, baš kao što je to nekada radio njen prethodnik Enver Halilović. On je smijenjen nakon prošlih izmjena Zakona o visokom obrazovanju u TK, a da li će rektorica Hadžigrahić preživjeti nove izmjene istog Zakona, malo je vjerovatno, jer Vlada i Skupština TK nisu usvojili izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli, što je, kako je pokazala praksa, ujedno prvi korak ka smjeni menadžmenta.