I ove godine kredit Vlade FBiH i Union banke za stambeno zbrinjavanje mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada FBiH i ove godine odobrila je kredit Union banci d.d. Sarajevo za rješavanje stambenog pitanja mladih u Federaciji u iznosu od 15 miliona KM. Ova sredstva utvrđena su budžetom Federacije za 2019 i  u značajnoj mjeri doprinijeti će rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će, između ostalog, utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji i jačanju kreditnog potencijala ove banke i mogućnosti ponude dugoročnih kredita stanovništvu, poručeno je sa današnje sjednice federalne Vlade. U 2018. godini ovom linijom odobreno je 325 kreditnih zahtjeva ukupnog iznosa od nešto više od 29 miliona KM. Plasmani su realizirani u 50 gradova i naselja FBiH. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 35 godina.

57 posto njih imaju višu i visoku stručnu spremu, a 17 posto magistarsko i doktorsko zvanje.