Identifikovan novi soj virusa u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prof.dr. Teufik Goletić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu rekao je da je identifikovano deset različitih genetskih linija korona virusa. Od njih su dvije najbitnije, britanski soj i jedan drugi – češki soj. Sve je otkriveno sekvencioniranjem virusa.

“Sekvencioniranjem smo zabilježili cirkulaciju 10 genetskih linija, od čega su dvije najbitnije. Riječ je o britanskom B117 varijantnom soju i s druge strane jednom drugom soju koji nije dobio status onoga koji izaziva zabrinutost, to je češki soj”, kazao je i dodao:

“Slušali ste da je u češkoj komplicirano, prihvatili su ponudu Njemačke kako bi pacijenti bili tamo smješteni”, kazao je Goletić.

“Tražimo način kako nastaviti sekvencioniranje, da ono postane dio sistema u FBiH i BiH. Mogu najaviti da nam je UNDO pozitivno odgovorio za nabavku potrebnih sredstava, u laboratoriji – susrećemo se sa neviđenim situacijama, uzorke čuvamo na -80 stepeni. Takve uzorke čuvamo i kada budemo imali sva sredstva – to ćemo sekvencionirati i izvijestiti javnost”, rekao je.

Profesor Goletić je naveo da je to bitan temelj za donošenje ciljanih epidemioloških mjera dok čekamo vakcine protiv COVID-19.