Ima li rješenja za probleme Roma?

Ima li rješenja za probleme Roma?

Objavio: -

Romska populacija u našoj zemlji još uvijek živi u teškom stanju. U zemlji u kojoj je više od pola miliona ljudi nezaposleno, veliki broj je onih koji žive na ivici siromaštva. Šeherzada Ahmetović samohrana je majka četvero djece, a žive u neuslovnim prostorijama. Za kiriju izdvaja 120 maraka. Djeca su ranije išla u školu, ali danas ne.

”Djeca su mi prosjačila po semaforu, ja se stidim toga. Nemam od čega živjeti, dječiji dodatak su mi odbili, samohrana sam majka, najveća mi je želja da imam svoj krov nad glavom, da mi djeca u školu idu”, kaže Šeherzada.

Prema romskoj populaciji i danas se vrši nepravda, od nivoa države do lokalnih vlasti, kažu predstavnici romskih nevladinih organizacija. Odbijenice sa različitih strana nisu im strane, bilo da se radi o zdravstvenom osiguranju, socijalnoj pomoći i tome slično. U budžetima lokalnih zajednica planiraju se sredstva za romsku populaciju, međutim ona rijetko dođu do običnih ljudi. Tako je naprimjer Grad Tuzla u Budžetu 2015. godine planirao sredstva od oko 40 hiljada maraka za implementaciju akcionih planova za Rome.

”Na kraju je svega šest hiljada maraka implementirano. Za 2016. godinu također imamo 40 hiljada maraka. Mi tražimo i zahtijevamo od Službe za društvene djelatnosti da što prije rasporede pomenuta sredstva koja su namijenjena za Rome”, ističe Nedžad Jusić, predsjednik Udruženja Roma ”Euro-Rom” Tuzla.

U većini slučajeva se rebalansima budžeta jednostavno ta sredstva negdje izgube, kaže Mujo Fafulić, koordinator ROMED programa za BiH.

”Ili se pita romski nevladin sektor šta je to potrebno da se uradi, i dok se romske nevladine organizacije nažalost nekad dogovore ili ne dogovore prođe to vrijeme, pređemo u drugu budžetsku godinu i ništa se ne uradi u zajednici”, ističe Fafulić.

Ono što je potrebno činiti je da se lokalne zajednice više počnu uključivati u problematiku Roma.

”Do sad je potrošeno preko 35 miliona maraka za kompletne aktivnosti a da malo imamo rezultata u samoj zajednici. Zbog čega? Baš zbog toga što nismo imali lokalne politike, gdje bi imali tačne i konkretne aktivnosti u samim zajednicama”, ističe Jusić.

Više od 95 posto Roma na području TK nema stalna primanja, što je ujedno i najveći problem. Romske nevladine organizacije uputit će općinskim vijećima u TK inicijativu na osnovu koje bi nadležne službe bile zadužene da izrade lokalne akcione planove za Rome. Na taj način bi kreirali politiku rješavanja problema romske populacije na najnižem nivou, u općini i gradu.