26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Implementacija novog carinskog portala

Uprava za indirektno oporezivanje od danas pruža mogućnost korištenja novog carinskog portala svim carinskim i poreskim obveznicima i građanima u Bosni Hercegovini.

Novi carinski portal će putem interneta biti dostupan za eksterne korisnike na adresi https://e-carina.uino.gov.ba:4444.

Eksterni korisnici kao što su fizička lica, te carinski i poreski obveznici će biti u mogućnosti da putem portala pristupaju onlajn Carinskoj tarifi BiH koja je preuzeta iz carinskog informacionog podsistema (ASYCUDA WORLD), sa informacijama o carinskim stopama iz carinske tarife. Na ovakav način eksterni korisnici novog carinskog portala moći će za svaku odabranu tarifnu oznaku da koriste kalkulator dažbina koji je informativnog karaktera i daje približan obračun uvoznih dažbina za odabranu tarifnu oznaku, te prikazuje i dokumenta koja je potrebno priložiti prilikom carinjenja odabrane vrste robe robe. Pretraživanje onlajn carinske tarife moći će se vršiti  prema tarifnim oznakama ali i na osnovu teksta odnosno opisa vrste robe iz carinske tarife.

Na carinskom portalu eksterni korisnici, koji imaju mogućnost da pristupaju carinskom informacionom podsistemu, u okviru modula „E-learning“ moći će da pregledaju tehnička uputstva o načinu korištenja carinskog informacionog podsistema, te da u okviru najnovijih vijesti saznaju najnovije informacije o podsistemu. Grupa za nacionalni Help Desk objavljivaće i podatke o implementaciji novih modula, te vijesti o planiranoj i neplaniranoj nedostupnosti carinskog informacionog podsistema.

Interni korisnici novog carinskog portala (službenici UIO), portal će prvenstveno koristiti radi generisanja izvještaja iz  carinskog informacionog podsistema, te će se elektronskim putem moći podnositi zahtjevi za korisničke pristupe aplikacijama informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje.

Novi carinski portal će se nadograđivati u skladu sa potrebama internih i eksternih korisnika, tehničkih unapređenja i automatizacije određenih poslovnih procesa. Za sva dodatna pitanja, svim poreskim i carinskim obveznicima, te građanima BiH, na raspolaganju stoje službenici Help Desk-a UIO (telefonski brojevi su: 051/335-145, 051/335-218, 051/335-223, 051/335-264) .

Vezane vijesti

TUZLA