Info dan za Erasmus+ program u petak u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U cilju doprinosa i unapređenja podrške razvoju oblasti kulture i sporta te jačanja položaja mladih na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem PRONI Centar za omladinski razvoj (kontakt tačka za program Erasmus+ mladi), u petak 11.01.2019. godine sa početkom u 11.00 h u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona organizuje info dan vezano za prezentaciju Eramus+ programa za predstavnike organizacija i udruženja mladih, sporta, kulture i ustanova srednjoškolskog obrazovanja.

Program Evropske Unije Erasmus+ je šema za finansiranje aktivnosti na polju obrazovanja, obuke, mladih i sporta i sastoji se od tri ključne akcije i dvije dodatne akcije. Evropska Komisija je odgovorna za Erasmus+ politike i nadgleda cjelokupnu implementaciju programa putem EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu), dok se aktivnosti na nacionalnom nivou sprovode od strane nacionalnih agencija).

Erasmus+ akcije, koje vodi EACEA su:
Ključna akcija 1 – mobilnost (mobilnost i učenje pojedinaca),
Ključna akcija 2 – saradnja (saradnja za inovacije i dobre prakse),
Ključna akcija 3 – politike (podrška reformama politike),
Jean Monnet – podrška učenju, studiranju i debati o EU i
Sport – promocija evropske dimenzije u sportu.

Erasmus+ nudi grantove i prilike pojedincima da provedu mobilnost ili volontianje u inostranstvu, te da savladaju strani jezik, dok organizacijama navedeni program nudi grantove za saradnju na projektnim partnerstvima vezano za akademske obuke i obuke za posao, škole, učenje odraslih i Evropske sportske događaje.
Cilj organizacije info dana je upoznavanje zainteresiranih subjekata sa osnovama Eramus+ programa te njegovim ciljevima i značajem, a više informacija o samom programu možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en