20 C
Tuzla
15.07.2024.

Informatizacija pravosudnih institucija u BiH, brža razmjena podataka

U sklopu dugogodišnje podrške Evropske unije vladavini prava u Bosni i Hercegovini, sve bh. pravosudne institucije povezane su putem mreže širokog područja, čime je omogućena brza komunikacija pravosudnih institucija i brža razmjena podataka.

Najznačajniji rezultat procesa informatizacije je uspostava funkcionalnog Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), koji svakodnevno koristi više od 6 000 korisnika. Automatska dodjela predmeta i njihovo elektronsko evidentiranje omogućilo je lakše i brže upravljanje sudskim predmetima.

„Putem CMS sistema se mogu izrađivati različiti sudski izvještaji, koji meni kao predsjedniku suda omogućuju donošenje kvalitetnih menadžerskih odluka o raspoređivanju ljudskih i materijalnih resursa kao i lakše praćenje ostvarenih rezultata. Također, olakšan je i rad sudijama, koji u svakom momentu imaju uvid u dokumente u spisu, te mogu vršiti određene pravne analize i pripremu spisa za suđenje i donošenje konačne odluke.“, istakao je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

​Krajnji cilj procesa informatizacije pravosudnih institucija je omogućiti građanima bolju uslugu.  CMS sistem omogućava građanima da nakon ​što podnesu tužbu dobiju broj predmeta, ime sudije kome je  predmet dodijeljen u rad, a na zahtjev mogu dobiti  i pristupni kôd servisima „Pristup sudskim predmetima putem interneta” i aplikaciji za mobilne uređaje e-SUD.

Ove usluge građanima omogućavaju da na daljinu prate status svog predmeta u sudu, čime se smanjuje broj posjeta sudovima, što je postalo posebno važno tokom pandemije COVID-19.

Zahvaljujući Modulu za procjenu okvirnih troškova sudskog postupka, koji je razvijen u okviru CMS sistema, građanima je po prvi put omogućeno da prije podnošenja tužbe dobiju informacije o okvirnim troškovima sudskog postupka.

Građani također imaju korist od Modula za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, koji je ubrzao i smanjio troškove postupka izdavanja ovog uvjerenja jer se cijeli postupak može  obaviti u najbližem osnovnom ili općinskom sudu.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka potvrđuje da se protiv nekoga ne vodi krivični postupak, a često ga traže poslodavci, banke i sl.

U okviru podrške Evropske unije uspostavljen je i portal www.pravosudje.ba​ putem kojeg se građani mogu informisati o nadležnostima i radu 110 pravosudnih institucija.

„Pravosuđe u današnje vrijeme ne bi moglo funkcionisati bez informaciono-komunikacionih tehnologija. Potrebno je i dalje raditi na unapređivanju i usavršavanju ovih tehnologija kako bi se osigurao efikasan rad pravosuđa.“, smatra IKT službenik Darko Savić, Osnovni sud u Gradišci.

Evropska unija je finansirala izgradnju i rekonstrukciju pravosudnih objekata kao i tehničko opremanje sudova i tužilaštava širom BiH. Zahvaljujući ovoj podršci za koju je EU izdvojila značajna bespovratna sredstava, izgrađene su i sanirane 32 pravosudne institucije u 17 gradova u Bosni i Hercegovini i obezbijeđena značajna tehnička oprema (računari, štampači, skeneri, audio video oprema, serveri, mrežna oprema, računarski data centar). Na ovaj način su uposlenicima pravosudnih institucija omogućeni uslovi rada u skladu sa modernim  standardima.

Finansiranje razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija za sektor pravde, kao  i izgradnja i rekonstrukcija pravosudnih objekata, dio su stalne podrške Evropske unije modernizaciji sudskog i tužilačkog sistema u cilju osiguranja efikasnosti rada pravosuđa.

Vezane vijesti

TUZLA