Inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju u redovan školski sistem

Inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju u redovan školski sistem

Objavio: -

Memorandum o razumijevanju kojim se formalizira sporazum o provođenju Programa za inkluzivne škole-indeks inkluzivnosti u srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, potpisali su danas u Tuzli predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda i Misija OSCE-a u BiH.

Memorandum o razumijevanju kojim se formalizira sporazum o provođenju Programa za inkluzivne škole – indeks inkluzivnosti donosi promjene u pristupu uključivanja učenika sa poteškoćama u razvoju u redovan obrazovni sistem, a nakon osnovnih škola, trebao bi zaživiti i u srednjim školama na području TK.

„Za nas je to vrlo bitan segment, uključivanje sve djece i jednakopravnost u školama je za nas od krucijalnog značajna, mi ćemo kao Ministarstvo dati maksimalan doprinos“, izjavio je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja TK.

Inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju do sada je tretirana sa medicinskog stajališta koji je u središtu imao dijete i njegov problem, odnosno njegove specifične potrebe što je podrazumijevalo dodatne aktivnost i potporu usmjerenu na to dijete. Međutim, cilj Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda TK jeste da u školama zaživi tzv. indeks inkluzivnosti kao socijalni metod koji naglasak stavlja na promjenu okruženja i stvaranje miljea koji će biti podrška svim učenicima.

„Svako dijete ima svoje potrebe, ali svako dijete ili svaki učenik, svaki nastavnik i sve ono što imamo u školi također može biti resurs koji može biti preusmjeren i orjentiran na to da djeca budu međusoban suport jedni drugima“, kazao je Ankica Grgić – Mišković, stručna savjetnica za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

Potpisnik Memoranduma o međusobnom razumijevanju o uvođenju indeksa inkluzivnosti u srednjoškolske ustanove u Tuzlanskom kantonu je i OSCE BiH.

„Jednak pristup, jednake šanse i prilike za sve učenike, bez obzira na njihov društveni i ekonomski status, nacionalno i vjersko opredjeljenje ili eventualne poteškoće fizičke ili mentalne prirode na koje nailaze u svom razvoju“, izjavila je Dragica Karadžin, v.d. šefa kancelarije OSCE –a BiH, Ured Tuzla.

Međutim, sve ovo u praksi je teško izvodljivo, ako se imaju u vidu ionako teški uslovi u kojima škole rade, te preopterećen nastavni plan i program, nedostatak nastavnog kadra i drugi problemi sa kojima se škole suočavaju. No, da je ipak moguće dokaz je Srednja muzička škola Tuzla čiji uposlenici i učenici su svoj rad prilagodili sljepoj djevojčici koja ide u ovu školu.

„Naše kolege su se snašle, zapravo cijela škola se okrenula prema Udruženju slijepih. Mi smo isli na edukaciju, učili smo Brajevo pismo. Postoje softveri preko kojih djevojka radi zadaće i inače na taj način mi uspjevamo“, kazala je Zrinka Andrejaš, direktorica Srednje muzičke škole.

Cilj uvođenja ovog indeksa je dodatni angažman svih učesnika u školskom sistemu na otkrivanu eventualnih poteškoća i prepreka kada je u pitanju ravnopravan pristup i pravedan tretman prema svim učenicima, kao i rad na otklanjanju barijera i teškoća.