Inspekcija traži izmjenu preko 50 zakona i provedbenih akata

Inspekcija traži izmjenu preko 50 zakona i provedbenih akata

Objavio: -
besim durakovic

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove često se susreće sa problemom nedefinisane nadležnosti u važećim zakonima. Ovakvi su zakoni uglavnom na Federalnom i državnom nivou, ističe Besim Duraković, direktor Inspekcije.

On dodaje da je samo Zakon o radu pet godina u parlamentarnoj proceduri. Da ne postoji Zakon o inspekcijama TK, pola upravnih oblasti ne bi bilo uređeno. Upravo zbog toga, inicirali su izmjenu preko 50 zakona i provedbenih akata. Više o svemu u jednoj o naših narednih informativnih emisija.