Inspektorat RS: Zabrana uvoza za još jednu pošiljku jagoda iz Grčke

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz još jedne pošiljke jagoda porijeklom iz Grčke u količini od 2.560 kilograma, jer je laboratorjskom analizom ponovo utvrđeno povećano prisustvo pesticida Spinosad, iznad propisanih vrijednosti.

Pregledom pošiljke prilikom uvoza, inspektor je uzeo uzorak za laboratorijsku analizu, kojom je obuhvaćeno ispitivanje ostataka čak 151 pesticida, gdje je samo za jednu aktivnu materiju konstatovano prisustvo iznad maksimalno dozvoljenih količina.

S obzirom da nedozvoljena količina pesticida predstavlja jedan od najvećih rizika kada je riječ o ispravnosti voća i povrća i njegovoj bezbjednosti za ljudsku upotrebu, nadležni inspektori posebnu pažnju posvećuju proizvodima sezonskog karaktera, koji se intenzivnije uvoze u kraćem periodu.

Za jagode je karakteristično da one imaju kratak period vegetacije od cvjetanja do berbe, zbog čega je posebno važno ispoštovati bezbjednosne intervale, odnosno karencu. Jagoda je u fazi zrelosti jako osjetljiva, plod joj brzo raste i sazrijeva, a za potrebe transporta često se tretirati i protiv truležnica.

Sa početkom sezone uvoza jagoda, fitosanitarna inspekcija je poseban akcenat stavila upravo na pošiljke jagoda, koje nam najčešće dolaze iz Španije, Grčke i Turske, i koje se u većim količinama uvoze sve do početka sezone domaćih jagode sa otvorenog polja.

Upravo u ovom periodu intenzivnog uvoza jagoda, rad inspektora na granici, adekvatna procjena rizika i pravovremeno identifikovanje potencijalnih nepravilnosti, najvažniji su faktori koji za krajnji cilj imaju zaštitu zdravlja potrošača.

Upotreba pesticida nije zabranjena, oni se koriste u proizvodnji većine vrsta voća i povrća, s tim da se moraju koristiti dozvoljena sredstva, u dozvoljenim koncentracijama i poštivati karenca, odnosno vrijeme koje treba da protekne od tretmana do upotrebe proizvoda.

Podsjećamo da je fitosanitarna inspekcija prošle sedmice već zabranila uvoz jedne pošiljke jagoda porijeklom iz Grčke, u količini od oko 4.000 kilograma, zbog povećanog sadržaja pesticida.