Inspektori na graničnim prijelazima izdali 17.002 rješenja o izolaciji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH, navodi se u saopćenju koje je proslijedio direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Ajdinović podsjeća da je od nedjelje 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača i GP Kamensko.

Zaključno s 24. martom prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 17.002 rješenje o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.570 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 157 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 90 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 350 rješenja izdatih od kantonalnih sanitarnih inspektora na GP Aerodrom Tuzla, čime za ukupno 440 osoba prestaje period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 212 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove naglašavaju da će u ovom trenutku protiv 55 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 73 redovna i 70 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih su izrečena ukupno 73 prekršajna naloga u iznosu od 156.450 KM. Kod 70 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Ajdinović je izrazio zahvalnost inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije.

– Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH – kazao je direktor Anis Ajdinović.

Na dan 24. mart izdato je ukupno 819 rješenja o izolaciji. Na graničnom prijelazu Bijača izdato je 59 rješenja o izolaciji, na graničnom prijelazu Orašje – 140, GP Izačić – 64, GP Kamensko – 160, GP Gorica – 43, GP Bosanski Šamac – 113, GP Velika Kladuša – 69, GP Doljani – devet, GP Bosansko Grahovo – 16, GP Osoje – 39, GP Gabela Polje – šest, GP Neum II – 38, GP Ivanica – 63, GO Aerodrom Sarajevo – 910 a na GP Čepikuće i Neum I, te MC Halilovići – nije izdato nijedno rješenje.

Iz FUZIP-a mole građane da sve uočene nepravilnosti prijave na kontakte: telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata), e-mail: [email protected] ili poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

IZVOR: RTV SLON/FENA