Institut za istraživanje genocida Kanada: Genocid u Srebrenici ostavio duboki trag

Institut za istraživanje genocida Kanada: Genocid u Srebrenici ostavio duboki trag

Objavio: -

Institut za istraživanje genocida Kanada povodom 21. godišnjice genocida u Srebrenici ističe da su razmjere, obim i posljedice zločina genocida ostavile duboki trag na sve žrtve genocida i pečat srama na savremenu civilizaciju i kulturu.

Kako  se navodi u saopćenju  genocid je promijenio demografsku  sliku autohtonog domicilnog stanovništva, pri čemu je prekinut reproduktivni kontinuitet bošnjačkog naroda (ubijene su i ranjene tri generacije Bošnjaka).

”Imajući u vidu činjenicu da je u Srebrenici izvršen genocid i da danas na tom području iz reda preživjelih žrtava genocida dominiraju žene i djeca ubijenih Bošnjaka, jedino ispravno i pravedno bi bilo da Srebrenica ima poseban status u državnom uređenju Bosne i Hercegovine. Posebnim statusom je jedino moguće održati biološki opstanak, sačuvati dostojanstvo i odbraniti dignitet preživjelih žrtava genocida. Modelom posebnog statusa Srebrenice, gdje je izvršen genocid u Evropi na kraju 20. stoljeća, jedino je moguće otvoriti perspektivu zajedničkog života Bošnjaka i Srba, uvažavajući najsavremenija civilizacijska dostignuća i najviše kulturne vrijednosti koje treba da krase savremeni svijet, civilizaciju i kulturu. Ovo je i osnovna poruka istraživača genocida u zemljama članicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO-a, a posebno Kanade”, navodi se u saopćenju Institituta za istraživanje genocida  Kanada.