Institutu za nestale osobe BiH od sada dostupne međunarodne arhive

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta (MKCK) u Sarajevu te Instituta za nestala lica BiH, danas su u Sarajevu obnovili sporazum o prenosu i korištenju informacija pribavljenih iz međunarodnih arhiva, a koje se odnose na osobe nestale usljed sukoba u Bosni i Hercegovini. Obnovljeni sporazum su potpisali Elmir Camić, šef delegacije MKCK u Sarajevu i Nikola Perišić, predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH.

”Kao nezavisna i neutralna organizacija, MKCK ima pristup arhivima međunarodnih aktera kao što su tribunal u Hagu, posmatračka misija Evropske komisije ili sjedište NATO-a. Osim toga su nam neke od država, koje su imale mirovne misije na ovim prostorima, dale pristup svojoj dokumentaciji ili relevantne informacije, naprimjer Nizozemska, Francuska ili Italija”, pojasnio je Camić, te dodao da se radi o milionima stranica dokumenata koje do sada nisu sistematski pretražene, a mogle bi dovesti do pronalaska grobnica i time okončati neizvjesnost kojoj su decenijama izložene porodice nestalih osoba.

U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za više od 7.000 nestalih osoba. Najveću prepreku njihovom pronalasku predstavlja nedostatak vjerodostojnih informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama. Potencijalne informacije iz međunarodnih arhiva će biti prenesene Institutu, koji će ih dalje upotrijebiti za rasvjetljavanje sudbine nestalih osoba. Neposredno nakon potpisivanja sporazuma, MKCK je Institutu predao dio dokumenata i podataka prikupljenih tokom zadnjih mjeseci, uključujući nekoliko satelitskih snimaka.

”Ovim sporazumom smo usaglasili da ćemo sarađivati i pomagati jedni drugima,u okviru svojih nadležnosti, a kakobidoprinijeli rješavanju sudbine nestalih lica u BiH.Institut za nestala lica BiH će proslijediti MKCK-u sve početne informacije vezano za aktivne slučajeve nestalih lica prema spisku Centralne evidencije nestalih lica aktivnih slučajeva i specifične događaje u vezi njihovog nestanka kao i preuzeti punu odgovornost za obradu dokumenata i informacija zaprimljenih od strane MKCK-a”, pojasnio je Perišić.

On je dodao i da se Institut obavezuje i na slanje povratnih informacija MKCK-u o aktivnostima provedenim na osnovu informacija i dokumenata zaprimljenim od strane MKCK-a.

”Nadamo se da će potpisivanje ovog sporazuma ubrzati proces traženja nestalih lica u BiH, kako bi porodice konačno mogle na dostojanstven način sahraniti posmrtne ostatke svojih najmilijih”, dodao je Perišić.

Predstavnici MKCK i Instituta su iskoristili priliku da pozovu sve domaće institucije i međunarodne aktere, da omoguće pristup svojim arhivima i takopodrže proces traženja. Istovremeno, apelovali su i na pojedince koji imaju informacije o nestalim osobama i mogućim lokacijama grobnica da kontaktiraju nadležne organe.