Intenzivirani radovi na regulaciji korita rijeke Turije i rijeke Jale

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Julčer je savjetnik Općinskog načelnika, Jozo Tunjić sa saradnicima obišao radove koji se izvode na lokalitetu korita rijeke Jale i rijeke Turije.

U MZ Turija intenzivno se izvode radovi na regulaciji korita rijeke Turije a realizacija projekta je započela u proljeće ove godine.

Sredstva za finansiranje ovog projekta iznose preko 1.300.000 € a sredstva su obezbijeđena iz Fondova Evropske komisije.

Ovom prilikom je Jozo Tunjić, savjetnik Općinskog načelnika istakao: „Već je oko 80 % radova realizirano. Očekujemo da bi u narednih mjesec ili dva dana radovi mogli biti okončani. Dobit ćemo 2 km uređenog vodotoka. Ostaje da se uradi regulacija vodotoka rijeke Turije prema brani na Turiji kako bi se kompletan dio rijeke Turije koji protiče kroz ravničarski dio regulisao. Kada se završi dio i od mosta do brane, bit će završena regulacija kompletnog vodotoka Turije kada je u pitanju MZ Turija i mještani Turije mogu biti mirni jer poplava više ne bi trebalo biti.“

Projekat regulacije korita rijeke Jale se finansira na isti način kao i regulacija korita rijeke Turije. Vrijednost ovog projekta je oko 1.800.000 €.

„Drago mi je da su radovi intenzivirani, da se odvijaju ubrzanom dinamikom jer je u početku bilo malo problema, što zbog same konfiguracije močvarnog terena kao i zbog izlivanja, dva tri puta u toku izvođenja radova, rijeke Jale koja je poplavila radilište. Otprilike je oko 70 % iskopa završeno i evo betonski radovi napreduju. Većina ovog posla i jesu betonski radovi i mislim da će radovi biti završeni u predviđenom roku,“, kazao je Jozo Tunjić.