Intenzivirati uključivanje žena iz BiH u operacije podrške miru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

„Učešće žena u operacijama podrške miru“, tema je okruglog stola, koji se u organizaciji Snaga Evropske unije (EUFOR) i u saradnji s Ministarstvom odbrane BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH, održava danas u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) u Sarajevu.

Cilj skupa, koji je okupio predstavnike/ce nadležnih bh. institucija i međunarodnih organizacija, jeste animiranje i motiviranje pripadnica policijskih agencija i OSBiH da se prijave za sudjelovanje u operacijama podrške miru, te afirmiranje njihove uloge u mirovnim misijama.

Inicijativu za intenzivnije uključivanje žena iz BiH u operacije podrške miru pozdravio je komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer, navodeći kako je današnji događaj posvećen svim ženama koje su pripadnice OSBiH ili različitih policijskih agencija, a naročito promoviranju njihove uloge i doprinosa koji daju u mirovnim operacijama diljem svijeta.

– Žene uključene u te operacije daju značajan doprinos i ambasadorice su vlastite zemlje diljem svijeta na najbolji mogući način – kazao je general Dorfer u izjavi za medije, navodeći kako će EUFOR nastaviti pružati podršku ministarstvima odbrane i sigurnosti BiH u njihovim naporima da što više žena regrutiraju u vlastite redove, kao i u sklopu mirovnih operacija.

Potcrtao je kako je neophodno osigurati uvjete da žene u mirovnim operacijama budu vidljive i da se njihov glas čuje i što je najvažnije da su zastupljene u procesima odlučivanja.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić istaknuo je kako žene imaju veliku i odgovornu ulogu u mirovnim misijama, uz uvjerenje kako aktivnosti na tom planu treba snažno podržati te se maksimalno angažirati u pogledu povećanja broja žena u tim misijama.

Ukazao je na specifičnosti njihove uloge i angažmana u konfliktnim i postkonfliktnim zemljama, posebno u kontekstu komunikacije s određenim kategorijama lokalnog stanovništva – ženama i djecom.

Mektić je pozvao čelnike sigurnosnih institucija da učine dodatni napor i stumuliraju žene u sklopu policijskih agencija kako bi se uključile u pripremu i obuku za mirovne misije. Dodao je kako su u Ministarstvu sigurnosti BiH izuzetno zadovoljni učešćem žena u tim misijama, podsjećajući da ih je više od 350 dosada angažirano na tom planu.

Na važnost zastupljenosti žena u mirovnim misijama i uopće u sektoru sigurnosti i odbrane BiH ukazala je i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, podsjećajući na kvalitativni značaj ravnopravnosti spolova.

– Ne zaboravimo da žene čine pola svjetskog stanovništva i veoma je važno da imamo ravnopravnu zastupljenost – poručila je Filipović-Hadžiabdić, istaknuvši neophodnost poštivanja Akcionog plana „Žene, mir i sigurnost“, odnosno Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, koja podupire važnost angažmana žena u promicanju održivog mira, sigurnosti, ljudskih prava, pravde i razvoja.

Napomenula je kako je preduvjet za povećanje broja žena u mirovnim misijama, povećanje njihovog broja u redovima oružanih i policijskih snaga.

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić izjavio je kako je u kontekstu sa Zakonom o odbrani BiH i misijom OSBiH angažman njihovih pripadnika/ca u mirovnim misijama aktuelan još od 2001. godine, te da je dosada oko 1.450 pripadnika/ca dalo svoj doprinos jačanju mira i stabilnosti u svijetu.

Podsjetio je kako se to odnosi na njihov angažman, odnosno sudjelovanje u mirovnim misijama u Etiopiji, Eritreji, Kongu, Maliju, Afganistanu, Iraku.

Ahmić je naglasio opredijeljenost odbrambenih struktura da afirmiraju žene pripadnice OSBiH da sudjeluju u operacijama podrške miru, uvažavajući odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova, istovreemno, navodeći da se procenat njihovog učešća u tim misijama s dva ‘popeo’ na oko devet posto.

Okrugli sto, fokusiran na sudjelovanje žena u mirovnim misijama, organiziran je u sklopu dva panela od čega je jedan posvećen ženama iz OSBiH, a drugi ženama iz policijskih struktura u operacijama podrške miru.