22.8 C
Tuzla
29.09.2022.

Istražili smo ima li mjesta za žene pod političkim nebom u BiH?

U istraživanju RTV Slon o temi  kolika je vidljivost žena u politici u Bosni i Hercegovini, koju je provela  u saradnji sa HO „Horizonti“ učešće je uzelo 140 ispitanica. Istraživanje je trajalo od petog do 19. Septembra, a cilj je bio ispitati koliko je žena uključeno u izborni proces, da li žene imaju slobodu donošenja odluka te da li podržavaju kandidatkinje na predstojećima izborima koji će biti održani 2. oktobra.

Od ukupnog broja ispitanica, 123 ispitanice ili procentualno 89,8 posto su do sada izlazile na izbore, 13 ili 9,5 posto na izbore je izlazilo povremeno, a jedna ispitanica do sada nije učestvovala na izborima.

 

Kada je riječ o političkoj aktivnosti, od ukupnog broja ispitanica, njih 87 ili 64 posto do sada nisu bile politički aktivne, a 49 odnoso 36 posto u prethodnom periodu je bilo politički aktivno.

Sedamdeset tri ispitanice ili 54,9 imaju visoku stručnu spremu, a 29 njih ili procentualno 21,8 posto ima srednju stručnu spremu. Od ukupnog broja ispitanica, 93 ili 67,9 posto njih je u radnom odnosu, 29 ili 21,9 posto trenutno nije zaposleno, a 15 ispitanica je povremeno zaposleno.

 

Kada je riječ o glasanju za kandidatkinje, 57 njih ili 41,6 posto do sada je više puta dalo svoj glas kandidatkinjima, 34 ispitanice ili 24,8 posto su svaki put do sada dale glas, 18 njih ili 13,1 posto svojglas dale su jednom, a alarmantan je podatak da je 28 njih i 20,4 posto njih nikada nije dalo svoj glas na dosadašnjim izborima.

Kome će dati svoj glas 130 ispitanica ili 94,9 posto odlučuju same, u dogovoru sa članovima porodice to čini šest ispitanica, a jedna ispitanica je navela kako je muž taj koji odlučuje kome će ona dati svoj glas.

 

Od ukupnog broja ispitanica 95 njih ili 69,3 posto je u bračnoj zajednici, 22 ili 16,1 su neudate, 11 ili 8 posto je udovica , devet ili 6,6 posto jerazvedeno. Sedamnaest ispitanica  ili 12, 4 posto bi svoj glas dale ženi koje su u bračnoj zajednici, a dvije ispitanice ili 1,5 posto  bi svoj glas dale slobodnoj ženi. Međutim, njih 118 86,1 posto smatra da bračni status nije bitan kada je u pitanju glasanje.

127 njih ili 93,4 smatra da bi žene trebale biti više uključene u politički i javni život, šest ili 4,4 nisu za tu opciju, a tri ispitanice ili procentualno 2,2 posto nije sigurno u to da li bi žene trebale biti više dio javnog i političkog života.

Kada je riječ o osobinama koje bi kandidatkinje na predstojećim izborima trebale da posjeduju da bi dobile glas, 119 ispitanica ili 21,3 posto smatra da bi one morale biti aktivne i dostupne građanima za saradnju. 120 ispitanica ili 20 posto smatra da bi to trebala biti obrazovana žena. 111 njih ili  19,9 posto mišljenja su da to mora biti odvažna i dosljedna izvršavanju svojih poslova.

Od ukupnog broja ispitanica, 89  njih ili 15,9 posto svoj glas dale bi ženi koja je spremna sarađivati sa ženskim udruženjima, a 86 ili 15, 4 posto smatra da je idealan kandidat komunikativna žena.Sedamnaest njih ili 3 posto smatra da je idealna kandidatkinja ona koja ima svoju porodicu i da je ostvarena kao majka, a 12 njih ili 2,1 svoj glas bi dale ženi koja lijepo izgleda.

Cilj ankete koja je do sada distribuirana na edukacijama u navedenim zajednicama jeste da dobijemo relevantne informacije o stvarnom položaju žena političarki, da li su ispitanice davale podršku ženama političarkama na dosadašnjim izborima glasajući za njih, ko odlučuje za koga će ispitanice glasati te stavove i predrasude koje sve „kvalitete“ treba da ima jedna žena političarka.

POSLJEDNJE DODANO