Istraživanje o sigurnosti žena: Samo 15% žena prijavilo je nasilje

     

Istraživanja OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena iz 2018. godine, u okviru kog je intervjuirano više od 15 000 žena u sedam država: Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini pokazalo je da nasilje nad ženama pogađa žene svih starosnih dobi.

Preko 2300 žena iz Bosne i Hercegovine je učestvovalo u istraživanju. Žene koje su intervjuisane u BiH smatraju nasilje nad ženama uobičajenom pojavom, a jedna od četiri žene smatra nasilje nad ženama vrlo uobičajenom pojavom.

„Prema istraživanju koje je proveo OSCE, polovina žena u BiH je doživjela neki oblik nasilja počev od dobi od 15 godina, a samo 15% žena prijavilo je nasilje počinjeno od ne-partnera. Žene u BiH predmetom su alarmantno visokih nivoa rodno zasnovanog nasilja, što je jednostavno neprihvatljivo. Potrebno je poduzeti konkretne korake da se osigura dobrobit i sigurnost žena u BiH. Vlasti bi trebalo da izdvoje adekvatna finansijska sredstva za širenje svijesti o postojanju i o pristupu službama za podršku preživjelim, te da osiguraju dosljedno kažnjavanje počinitelja. Ovo bi trebalo da bude prioritet svima, bez obzira gdje rade ili koju funkciju obnašaju“, istakla je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.