ITC Zenica d.o.o. raspisuje oglas za prijem više građevinaca na području Tuzle

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

ITC Zenica d.o.o. raspisuje oglas za prijem više građevinskih radnika na području Grada Tuzla.

ITC je organizovana grupa autonomnih cjelina, koje su posvećene zadovoljenju potreba klijenata u oblasti: poljoprivrede, građevinarstva, elektro instalacija, mašinskih instalacija, hidro instalacija i metaloprerade. Koristeći sinergijske efekte komplemantarnosti profitnih centara, grupa ITC teži da postane pouzdan partner svojim klijentima.

Na oglas se mogu prijaviti radnici sa iskustvom sljedećih zanimanja:

– tesari

– armirači

– rukovaoci građevinskim mašinama

– pomoćni radnici

Kandidati svoju prijavu i CV sa kraćom biografijom mogu dostaviti putem email-a [email protected] ili ručno na gradilište Blok 7 Termoelektrana Tuzla, kontakt osoba Amina Selimović.

ITC je osnovan 06.05.1994. godine sa sjedištem u Zenici. U prvim godinama svog rada ITC je bio orijentisan na trgovinu u oblasti poljoprivrede. Međutim, početkom 2005. godine ITC je pored poljoprivrede proširio svoju djelatnost na: građevinarstvo, elektro instalacije, mašinske instalacije, hidro instalacije i metalopreradu. Uvođenje različitih djelatnosti zahtijevalo je novu organizacionu strukturu preduzeća koja je napravljena kao diviziona organizacija u okviru koje su uspostavljeni profitni centri i troškovni centar.


Danas je ITC izrastao u respektabilno preduzeće koje je uspješno realizovalo mnogobrojne zahtjevne projekte iz svih djelatnosti kojim se bavi.