Izabrano rukovodstvo Vijeća nacionalnih manjina BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine je na sjednici izabralo rukovodstvo ovog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH, a za predsjedavajućeg Vijeća izabran je predstavnik ukrajinske nacionalne manjine u BiH Andrija Svatok.

Prva zamjenica predsjedavajućeg je predstavnica rusinske nacionalne manjine Tijana Vučurević, dok je za drugog zamjenika predsjedavajućeg danas izabran predstavnik njemačke nacionalne manjine Velibor Kuvač.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva civilnih poslova BiH, kao i informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Također je primljena  k znanju informacija o nemogućnosti realizacije zaključka s 45. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH u vezi s posjetom Prnjavoru.

Podržana je inicijativa Todorke Jovanović za upućivanje preporuke institucijama Brčko Distrikta za poštivanje i primjenu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH.

Nakon rasprave o inicijativi Tihomira Knežičeka za uklanjanje uvredljivog grafita na saobraćajnom znaku u Ugljeviku, Vijeće je osudilo ovaj čin i zaključilo da se uputi dopis nadležnim tijelima da se ukloni uvredljivi grafit.

Usvojen je izvještaj s 3. sastanka Upravnog odbora Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“ pod nazivom ”Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH upoznali su članove Vijeća nacionalnih manjina BiH o mogućnostima daljnje saradnje i načinima podrške Misije OSCE-a u BiH radu Vijeća – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.