”Izazovi EU i proces proširenja” – Važno povezivati zemlje JI Evrope koje teže ka članstvu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Usvajanjem Panevropske deklaracije u subotu je u Sarajevu završena Međunarodne konferencija pod nazivom “Izazovi Evropske unije i proces proširenja”.

Drugi dan Konferencije, u organizaciji Paneuropske unije BiH (PEUBiH) i Fondacije Konrad Adenauer Sarajevo, obilježila su izlaganja stručnjaka za evropske integracije i predstavnika mladih panevropskih organizacija.

Donošenjem Deklaracije završen je ovaj veliki međunarodni skup na kojem se govorilo o trenutnom stanju u EU, njenoj budućnosti i evropskom putu zemalja jugoistočne Evrope.

Jačanje regionalne saradnje i uloga Berlinskog procesa bile su teme trećeg panela posljednjeg dana Konferencije na kojem je istaknuta važnost povezanosti zemalja jugoistočne Evrope koje teže ka članstvu u EU, a koje pritom imaju mnoštvo otvorenih pitanja koja se tiču granica, imovine i statusa manjina.

”Evropska unija je u svojim strategijama za saradnju u regionu posebno naglasila stabilizaciju. Ona od država jugoistočne Evrope očekuje rješavanje važnih bilateralnih pitanja prije članstva kako ne bi te države, svojim ulaskom u EU, donijele nove probleme i opterećenja. Međutim, EU je propustila dati mehanizam praćenja i posredovanja u prevazilaženju tih problema između država u regiji”, kazala je prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Jedna od bitnih prepreka ka boljoj saradnji zemalja u regiji i bržoj integraciji u EU je i nedovoljno razvijena saobraćajna komunikacija koja usporava napredak u različitim segmentima.

”Praznine u povezanosti država jugoistočne Evrope su problem na kojem treba raditi kako bi se robe, usluge i ljudi mogli brže kretati”, rekao je ambasador Andrej Lepavcov, član Predsjedništva Međunarodne panevropske unije.

On je upozorio i na gorući trend iseljavanja ljudi iz regije, budući da u velikim talasima odlazi stručna radna snaga što dugoročno slabi ekonomije država.

Geopolitičke i geoekonomske implikacije procesa proširenja Evropske unije, kao tema posljednjeg četvrtog panela, dala je priliku domaćim i stranim ekspertima da prezentiraju zanimljiva izlaganja o trenutnoj krizi Europske unije koja se direktno reflektira i na BiH.

”Ideja ujedinjene Evrope je jedna od najboljih ideja u historiji čovječanstva, ali smo nažalost svjedoci događaja koji dovode u pitanje samo postojanje ovog saveza. Pri tome ulazak Kosova, Srbije i BiH se u ovom trenutku ne čini izvjesnim. Bez samih promjena u EU nije moguće dalje proširivanje”, kazao je prof. dr. Nerzuk Ćurak s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Naglašena je osjetljiva pozicija BiH koja se nalazi u geopolitičkom vrtlogu različitih interesa i težnji mnogih zemalja, prije svega Rusije, Kine i Turske zbog čega je mir i stabilnost vrlo bitna pretpostavka.

”Naša vojna prisutnost je ograničena u BiH, ali dovoljna da pruži podršku svim nivoima vlasti u očuvanju mira. EU ima veliku ulogu ovdje i imamo odgovornost za ono što se dešava u ovoj zemlji. Zbog svojih specifičnosti BiH je poseban slučaj u procesu evropskih integracija, ali EU daje okvir za stabilnost i mir za provođenje reformi koje su ključne za pridruživanje”, pojasnio je generalmajor Reinhard Trischak, komandant EUFOR-a u BiH.

Konferencija je pružila priliku mladima iz BiH i regije da izraze svoje viđenje sadašnjosti i budućnosti EU na posebno organiziranom panelu.

”U doba nacionalpopulizma, klimatskih promjena i velike migrantske krize interesi mladih padaju u deseti plan za što odgovornost snose i sami mladi koji u malom broju izlaze na izbore što se mora promijeniti. Panevropska unija BiH prepoznaje značaj mladih te im daje prostor za izražavanje mišeljenja i ideja. Naš put u budućnost treba biti popločan obrazovanjem i angažmanom kako bi stvorili što bolje društvo”, kazao je potpredsjednik Mladih Panevropske unije BiH Alija Gluhović.

Na kraju Konferencije, kao i svake godine, usvojena je Panevropska deklaracija koja će biti upućena predstavnicima bh. institucija i Evropske unije, saopćeno je iz PEUBiH.