Izbor potpredsjednika i rezultati rada sudova na sjednici VSTV-a

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Izbor potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTS) i rezultati rada sudova u 2019. godini u BiH bit će razmatrani na sjednici VSTV-a koja će biti održana danas i sutra.

Na dnevnom redu je Analiza radnih procesa evidentiranja troškova krivičnog postupka – preporuke Ureda za reviziju BiH, Informacija o tonskom snimanju svih radnji odnosno ročišta u toku krivičnog postupka od strane sudova te izmjena Odluke o formiranju Radne grupe za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Članovi VSTV-a raspravljat će Informaciju o preliminarnim pitanjima u vezi s načinom obračuna radnih rezultata pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u 2020. godini, kao i zahtjeve za produženje mandata dodatnim sudijama: Azer Ulemić, Jelena Garača, Maja Šuput i Edina Mujkanović.

Na dnevnom redu je i Izvještaj u vezi predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala te Informacija sa podacima koji su prikupljeni od tužilaštava o oduzimanju protivpravno stečene imovinske koristi za 2019. godinu.

Drugog dana sjednice, članovi VSTV-a raspravljat će o imenovanjima glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, sudije Okružnog suda u Bijeljini, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH, predsjednika Općinskog suda u Orašju te sudije Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH.