Izložba radova Nisada Hamzića najavljena u petak u Galeriji Mi Ritmo

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Za Nisada Hamzića bi se moglo reći da ga njegova sklonost ka istraživanju u domeni likovne umjetnosti stalno tjera na nove mogućnosti izražaja,kao i odbacivanje jednog ustaljenog stila i prilgođavanja široj publici, koja traži od autora lako prepoznatljivo i dopadljivo njihovom oku. Nisad se igra teksturom i njenim taktilnim svojstvima koja čine zanimljivu fakturu slike. Od hrapavog i glatkog,mekog i tvrdog,mat i sjajne. Poznavajući autora i njegov životni put od bosanskih brda i zelenila pa do dalmatinskih pejzaža punim svjetlosti i kamena,on je uočio suštinu lokalnog i to prenio na sliku modernim načinom. Malter,gips,drvo,kamen kao i ostali prirodni i novi materijali koji ne obiluju bojom nego su u velikoj mjeri akromatski te lišeni bilo kakve bojene privlačnosti,na Nisadovim slikama su usklađeni i odmjereni površinom i sa posebnim akcentima drže jedinstvo i dominaciju u slici. Ima dosta umjetnika koji se naslanjaju na “Enformel”na neodmjeren način.Materijalizacija njihovih tekstura je pretenciozna u dokazivanju vještine imitacije te kao takva prelazi u kič. Kod Nisada Hamzića to nije slučaj.

Nisad Hamzić je rođen 19.03.1961. u Dobošnici općina Lukavac.Do sada je izlagao 7 puta samostalno i 28 puta na skupnim izložbama. Dobtnik je 3 nagrade za svoja likovna ostvarenja. Iako bez formalnog obrazovanja cijeli svoj život je prisutan u svijetu likovnosti.

Izložba umjetničkih djela Nisada Hamzića bit će održana u petak od 19:00 sati u Galeriji Mi Ritmo.