Izmijenjeni uslovi za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Slab odziv građana Tuzle na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, bio je znak gradskoj vlasti da još jednom razmotri uslove i kriterije Javnog poziva za čije provođenje je u bužetu Grada obezbijeđeno 500 000 KM. Nakon prvobitnog šoka brojem prijavljenih i brojem onih koji ispunjavaju uslove, zasijedao je kolegij gradonačelnika na kojem je donesena odluka da se uslovi i kriteriji snize kako bi što više građana ostvarilo pravo na subvenciju za troškove utopljavanja objekata i ugradnju toplotne pumpe, a sve s jednim ciljem – Čisto nebo iznad Tuzle u zimskom periodu.

„Ranije u odluci je bilo da bi dobio poticaj za utopljavanje, ti ćeš u narednoj fazi morati nabaviti pumpu. Sad smo i tu rekli, možeš dobiti poticaje za utopljavanje zgrade, a da ne moraš poslije nabaviti toplotnu pumpu, ali nećeš moži ložiti na ugalj, naftu i ono što zagađuje, već ili za toplotnu pumpu ili grijanje na pelet ili struju“, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.  

Izmjenama su pojednostavljeni kriteriju u vezi prikupljanja dokumentacije koja više ne mora biti izdata u posljednjih šest mjeseci,a Gradska uprava otpočela je i pregovore sa bankama u cilju otvaranja zelene linije za povoljnije kredite stanovništvu za ove namjene.

„Evo mi ćemo još u toku dana poslati bankama potrebne podatke koji će njima služiti za formiranje te kreditne linije, a banke smo zamolili da nam što prije dostave tu informaciju o kreditnim uslovima, kako bismo blagovremeno informisali građane“, izjavila je Suada Isaković, šefica službe za budžet i finansije Grada Tuzla. 

Gradonačelnik Imamović kazao je da su u obzir uzeti i cijena pumpe koja je oko 10 000 KM te kupovna moć stanovništva.

„Digneš kredit u banci od 10 000 KM, to je jedno 600 maraka kamate ako si digao kredit na tri godine, kupiš toplotnu pumpu i nama dokažeš računom i uviđajem da si ugradio toplotnu pumpu ili utoplio zgradu. Odmah dobiješ od nas pet hiljada. Ti pet hiljada nosiš u banku i kažeš ja neću na 10 000 hoću 5000 i banka ti odma smanji tu kamatu na za duplo i naravno glavnicu“, pojasnio je Imamović.

Osim ovog uslova, po prvobitnoj odluci pravo na subvenciju imali su samo oni građani koji žive u naseljima u zoni toplifikacije. Sada je i to izmijenjeno te se na Javni poziv mogu prijaviti svi sa teritorije Tuzle, sa izuzetkom građana koji stanuju u naseljima u kojima je grijanje već započelo proceduru priključenja na sistem daljinskog grijanja.