Izmjena zaključka o projektu vodoopskrbe Gradačca

Izmjena zaključka o projektu vodoopskrbe Gradačca

Objavio: -

Vlada FBiH izmijenila je zaključak donesen na 138. sjednici održanoj 6.11.2014. godine koji se odnosi na realizaciju Projekta vodoopskrbe Gradačca. Izmjenom je utvrđeno da će, umjesto Općine Gradačac i Tuzlanskog kantona, krajnji dužnici po kreditnom zaduženju za realizaciju ovog projekta biti Općina Gradačac u iznosu od 4.000.000 eura i Javno preduzeće ”Komunalac” d.d. Gradačac u iznosu od 2.000.000 eura.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju predgovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni uslovi kreditnog zaduženja. Do izmjene zaključka je došlo jer Tuzlanski kanton nije poduzeo potrebne korake za preuzimanje kreditnih obaveza, čime je značajno  ugrožena realizacija  projekta. S druge strane, JP ”Komunalac” d.d. Gradačac je izrazilo  spremnost da preuzme obaveze krajnjeg dužnika.

Projekat vodoopskrbe ima veliki značaj za oko 30.000  stanovnika Gradačca, navode iz Vlade FBiH.