Izmještanje Osnovne škole „Banovići Selo“ na novu lokaciju: Izgradnju će finansirati RMU...

Izmještanje Osnovne škole „Banovići Selo“ na novu lokaciju: Izgradnju će finansirati RMU “Banovići”

Objavio: -

Na sastanku ministra obrazovanja TK i predstavnika Općine Banovići je dogovoreno da će se u narednom periodu pokrenuti odgovarajući postupci prema Općinskom vijeću Banovići i prema nadležnim organima škole vezano za rješavanje problematike izmještanja Osnovne škole „Banovići Selo“ na novu lokaciju, a na koji će odgovarajući način biti uključeni i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskom kantona, zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona.

Izgradnju škole će finansirati Rudnik mrkog uglja Banovići. Budući da se, radovima na površinskom kopu Turija, Rudnik mrkog uglja Banovići primakao ovoj školi postoji potreba izmještanja iste sa trenutne lokacije.