Izvještaj Civilne zaštite: Presjek stanja u Tuzlanskom kantonu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Svi vodotoci na području Tuzlanskog kantona, osim rijeke Spreče nizvodno od hidroakumulacije „Modrac“ nalaze se u fazi opadanja.

 Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac u 14,00 sati bio je 200,15 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros nivo je već za 38 cm. Ispust kroz temeljne otvore zajedno sa prelivom preko iznosi 85,97 m3/s.

Stanje na putevima

Uslijed djelovanja klizišta obustavljen je magistralni put Živinice – Kladanj. Ekipe se nalaze na terenu i rade na uklanjanju nanosa zemlje.

Presjek stanja u 14 00

Grad Živinice PVJ je angažovana na ispumpavanju vode iz i oko objekata. Svi vodotoci su u fazi opadanja. Operativni centar je u funkciji i održava vezu sa najugroženijim MZ, pumpnom stanicom za vodu i elektro distribucijom. Na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Grad Srebrenik Voda se povukla iz centra Špionice. PVJ Srebrenik obavlja poslove na pranju ulica i crpljenju vode iz bunara. U toku je i dezinfekcija terena koji je bio poplavljen.

Operativnom centru je prijavljeno postojanje 7 novih klizišta u naseljima Cage (tri klizišta), Potpeć, G. Srebrenik, Donja Tinja, i Donji Srebrenik.

Grad Gračanica Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 398 cm i u porastu je za 28 cm u odnosu na jutros. Rijeka Spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan Polja je poplavila je oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi lokalni vodotoci druge kategorije su u opadanju.

Općina Doboj Istok Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno 30 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Kladanj Uslijed djelovanja klizišta put Kladanj – Živinice (M 18) je obustavljen. Ekipe se nalaze na terenu i rade na uklanjanju nanosa. Putnička vozila i kombiji se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu.

Općina Čelić U toku su poslovi sanacije na području općine.

Općina Kalesija Općinski načelnik je, na prijedlog OŠCZ Kalesija, donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Kalesija.